Plannen en projecten

Op deze pagina treft u alle lopende plannen en projecten die ten uitvoer zijn. Bent u op zoek naar een ander project, maar dat al voltooid is? Ga dan naar ons archief.

 • Aanleg glasvezel

  In Sliedrecht legt DELTA Netwerk glasvezel aan. Wij kunnen ons goed voorstellen dat u vragen heeft over de uitrol van glasvezel. Op deze pagina vertellen wij u meer over de aanleg en aansluiting van glasvezel.

 • Burgemeester Winklerplein

  De gemeente wil het Burgemeester Winklerplein een grondige opknapbeurt geven. Dit doet de gemeente samen met ABB ontwikkeling (voorheen de Windroos Bouwgroep). Ons uiteindelijke doel: het zorgen voor een winkelcentrum wat past bij de wensen en behoeften van ondernemers en inwoners.

 • Dijkvisie Sliedrecht

  De mooie, historische dijken in Sliedrecht bepalen voor een belangrijk deel het dorpse karakter van onze gemeente. Dat willen we zo houden. Dit staat in de Dijkvisie Sliedrecht. Deze Dijkvisie is de richtlijn voor ontwikkelingen op en aan het dijklint.

 • Herinrichting Achterom

  De gemeente Sliedrecht gaat de fietsverbinding tussen station Sliedrecht en het dorpscentrum aantrekkelijker en beter zichtbaar maken. De verbeterde fietsverbinding sluit gelijk aan op de regionale fietsroute.

 • Herinrichting buitenruimte Stationsweg 4

  De gemeente gaat de buitenruimte rondom het gebouw aan de Stationsweg 4 herinrichten. In het nieuwe ontwerp is gekozen voor een nieuwe indeling van het park, inclusief nieuwe bestrating.

 • Herinrichting Elzenhof (vanaf huisnummers 141 t/m 213)

  De Elzenhof (vanaf huisnummers 141 t/m 213 - deelgebied 12) krijgt een opknapbeurt. De gemeente gaat onder andere de openbare ruimte ophogen, de riolering, de bestrating en het groen vervangen.

 • Herinrichting Jacob Catsstraat e.o.

  De Jacob Catsstraat e.o. krijgt een opknapbeurt. De gemeente gaat onder andere een deel van de riolering en bestrating vervangen.

 • Herinrichting Professorenbuurt

  Onderhoud in Professorenbuurt. Het riool, de verharding en het groen zijn toe aan vervanging. We kiezen zoveel mogelijk voor een duurzame inrichting.

 • Herinrichting Stormrand e.o.

  De locaties Stormrand, Leiakker, Padakker, Overlaat en Hoepel Oost e.o. krijgen een opknapbeurt. De gemeente gaat onder andere de bestrating ophogen.

 • Herontwikkeling locatie Groen van Prinsterer

  De voormalig Groen van Prinstererschool krijgt een nieuwe bestemming. Na de besluitvorming van de raad eind 2022 is de locatie Groen van Prinsterer beschikbaar geworden voor het bouwen van woningen. De bedoeling is dat er woningbouw komt voor starters en/of senioren met waar mogelijk een maatschappelijke functie.

 • Nieuwbouw Baanhoek 471

  Op de locatie Baanhoek 471 worden negen woningen door Merwestreek Ontwikkeling 1 B.V. gebouwd. De woningbouw op deze locatie draagt bij aan de woningbehoefte van de gemeente Sliedrecht.

 • Nieuwbouw Baanhoek-West

  Aan de westkant van Sliedrecht krijgt de nieuwe wijk Baanhoek-West steeds meer vorm. Het is een eigentijds tuindorp met veel groen en water. Ook duurzaamheid is belangrijk: veel woningen hebben zonnepanelen en zijn energiezuinig.

 • Nieuwbouw Brandweerkazerne

  De gemeente Sliedrecht gaat in opdracht van de veiligheidsregio Zuid Holland Zuid (VRZHZ) een nieuwe brandweerkazerne bouwen aan de Rijnstraat in het voormalige politiebureau. Na oplevering wordt het gebouw overgedragen aan de VRZHZ.

 • Nieuwbouw Wilhelminakwartier

  Op het terrein van het voormalig Albert Schweitzer Ziekenhuis (tussen de Wilhelminastraat en de Kerkbuurt) gaat Crossing Borders Development woningbouw realiseren.

 • Onderhoud en reconstructie Parallelweg

  De Parallelweg is toe aan groot onderhoud en een reconstructie. Voor de verkeersveiligheid en bereikbaarheid zijn er aanpassingen nodig bij de kruispunten vanuit de Nijverwaard op de Parallelweg en het kruispunt Parallelweg met de A15.

 • Sliedrecht Buiten/ Stationspark III

  Sliedrecht Buiten wordt één van de belangrijke sportieve knooppunten in de gemeente. De huidige locatie van de sportverenigingen worden herontwikkelt tot Stationspark III.

 • Stationspark II

  Op bedrijventerrein Stationspark II is ruimte voor nieuwe kantoren.
  De kavels zijn inmiddels ingericht en volledig bebouwd met nieuwe kantoren. Nu worden de openbare ruimtes ingericht.

 • Vervanging riool en gemaal Leeghwaterstraat

  De gemeente Sliedrecht gaat het gemaal en de riool in de Leeghwaterstraat vervangen. Aannemer de Kuiper Infrabouw is in juni 2024 gestart met de werkzaamheden in de Leeghwaterstraat in Sliedrecht. Dit wordt gedaan in opdracht van de gemeente Sliedrecht.

 • Vervanging Veld-D VV Sliedrecht

  De gemeente Sliedrecht gaat over tot de vervanging van Veld-D bij VV Sliedrecht. Dit project wordt uitgevoerd om de kwaliteit en speelbaarheid van het veld te verbeteren, wat ten goede zal komen aan de sportfaciliteiten voor de leden van VV Sliedrecht.

 • Vogelbuurt-Noord

  De Vogelbuurt krijgt nieuwe riolering. Daarna gaan we aan de slag met het warmtenet. Hiermee gaat Vogelbuurt op weg naar een aardgasvrije toekomst.

 • Vogelbuurt-Zuid

  De Vogelbuurt krijgt nieuwe riolering. Daarna gaan we aan de slag met het warmtenet. Hiermee gaat Vogelbuurt op weg naar een aardgasvrije toekomst.

 • Warmtenet Sliedrecht: 100% duurzame warmte

  Nederland gaat stap voor stap van het aardgas af. Dat betekent dat we straks in 2050 allemaal op een andere manier ons huis gaan verwarmen en koken. Ook Sliedrecht wordt aardgasvrij. Onder andere via een warmtenet dat we in samenwerking met gemeente, bewoners en woningcorporaties aanleggen.