Herinrichting Jacob Catsstraat e.o.

De Jacob Catsstraat e.o. krijgt een opknapbeurt. De gemeente gaat onder andere een deel van de riolering en bestrating vervangen.

Het onderhoudsniveau van de openbare buitenruimte is volgens het huidig beleid niet op peil rondom de Jacob Catsstraat. Ook wordt er gekeken naar de andere onderdelen binnen de openbare ruimte zoals het groen, openbare verlichting, afvalinzameling en kabels en leidingen.

Huidige ontwikkeling

In november 2021 heeft de gemeente samen met kerkgenootschap LEEF! onderzocht of LEEF! de voormalig Groen van Prinstererschool van de gemeente kon kopen. De uitkomst van dit onderzoek was dat de aankoop voor LEEF! financieel niet haalbaar is. De gemeente heeft nog steeds de wens om de voormalig Groen van Prinstererschool niet langer zelf in bezit te hebben en de locatie te vergroenen. Dit betekent alleen niet dat nu duidelijk is wat er wél komt. Het college heeft daarom in februari 2022 besloten de nieuwe gemeenteraad te vragen welke ontwikkelrichting zij voor deze locatie wenselijk vindt. Een tweede beslissing die het college heeft genomen is om het project voor de herinrichting van de omgeving Jacob Catsstraat mee te nemen in het ontwerpproces. Door het herinrichten van locatie Groen van Prinsterer en omgeving Jacob Catsstraat samen te pakken, ontstaat meer ruimte voor een echte kwaliteitsverbetering van het gebied. 

Aankomende periode gaat het college met de gemeenteraad in gesprek. In gesprek over bijvoorbeeld: Hoe groen moet de locatie worden? Wie krijgt voorrang? De fietser, voetganger of de automobilist? Wat te doen met de voormalige Groen van Prinstererschool? Allemaal vragen waarvan de antwoorden zorgen voor kaders voor de ontwikkeling. De verwachting is dat de gemeenteraad in het najaar van 2022 een besluit neemt over de kaders. Zodra de kaders zijn vastgesteld kan verder gegaan worden met de voorbereidingen voor de inrichting van de locatie van de voormalige Groen van Prinstererschool in combinatie met de openbare ruimte van de Jacob Catsstaat.   

Periode

-

Betrokken partijen

Ingenieursbureau Maas & Nienhuis

Palmbout Urban Landscapes

Contact

Heeft u vragen over dit project? Neem contact op met projecten@sliedrecht.nl.