Vogelbuurt

De Vogelbuurt krijgt nieuwe riolering. Daarna gaan we aan de slag met het warmtenet. Hiermee gaat Vogelbuurt op weg naar een aardgasvrije toekomst.

Vogelbuurt Zuid

De riolering in Vogelbuurt-Zuid wordt vervangen. Aannemer van Hattum Infra uit Rhenen voert deze werkzaamheden sinds september 2021 uit. Naast de algemene informatie vanuit de gemeente wordt u via de aannemer op de hoogte gehouden over de planning, fasering, wegafsluitingen en omleidingsrouten. 

Werkzaamheden

Van Hattum Infra vervangt of relined de riolering waar nodig. Bij het relinen renoveert en repareert de aannemer de leidingsystemen zonder hak- en breekwerk. Bij het vervangen van de riolering gaat de straat open. Daarna maakt de aannemer de straat weer dicht met dezelfde stenen.

Nadat de rioleringswerkzaamheden zijn afgerond, kunnen we aan de slag met het warmtenet. Als ook dit gerealiseerd is gaan we de wijk opnieuw inrichten. De gemeente hoopt vóór de zomer van 2022 een 1e ontwerp voor deze nieuwe inrichting aan de bewoners voor te leggen. Samen kijken we naar de inrichting van de openbare ruimte, denk aan bestrating, parkeerplaatsen en groen.

Periode

Vogelbuurt Noord: Rioleringswerkzaamheden afgerond. Op dit moment worden plannen uitgewerkt voor het te realiseren warmtenet. In het najaar van 2022 verwachten we u meer te kunnen vertellen over wanneer de wijk opnieuw wordt ingericht.

Vogelbuurt Zuid: Start werkzaamheden eind september 2021. Het hele project duurt ongeveer 2 jaar. 

Locatie

Kaartje Vogelbuurt

Vragen?

Omgevingsmanager Loes van der Weerd is namens Van Hattum infra het eerste aanspreekpunt voor alle vragen en/of opmerkingen over het werk aan de riolering in Vogelbuurt Zuid. U kunt contact met haar opnemen via de BouwApp. Via de BouwApp blijft u ook up-to-date. Download de Bouwapp, herkenbaar aan de gele helm, uit de Appstore of Playstore.

Inloopochtenden

Vanaf de start van het project is omgevingsmanager Loes elke woensdag van 09:00 uur tot 11:00 uur aanwezig in het projectkantoor Tuinfluiterstraat 136. U kunt dan met al uw vragen bij haar terecht. Natuurlijk houden we rekening met de coronamaatregelen. Kom vooral langs met uw vragen!

Meer informatie?