Melding overlast

  • Melding openbare ruimte

    Gebreken en ongemakken in de openbare ruimte van uw woonomgeving, meldt u aan via Fixi. Denk bijvoorbeeld aan een kapotte straatverlichting, een gat in de bestrating of een omgevallen boom.

  • Melding overlast zorg

    Heeft u zorgen over of overlast van iemand die afhankelijk is van zorg? Bijvoorbeeld iemand die zich verward gedraagt op straat? Meld dit dan!

  • Melding overlast door (horeca)bedrijf

    Ervaart u overlast van een bedrijf? Bijvoorbeeld door geluid, geur, licht, trillingen of stof? Of vermoedt u vervuiling, bijvoorbeeld naar de bodem of het water? Of ziet u een verstoring van de natuur?