Herinrichting Stormrand e.o.

De locaties Stormrand, Leiakker, Padakker, Overlaat en Hoepel Oost e.o. krijgen een opknapbeurt. De gemeente gaat onder andere de bestrating ophogen.

De Stormrand e.o. (Leiakker, Padakker, Overlaat en Hoepel Oost) is toe aan onderhoud en dient opnieuw te worden ingericht. Het doel van de herinrichting is om de straat op te hogen en te verduurzamen. Gelijk worden de bestaande problemen aangepakt zoals autoverkeer, parkeren en groen. Met deze herinrichting voldoet de wijk de komende jaren weer aan de eisen en wensen van deze tijd. 

In het plan wordt ook rekening gehouden met het hergebruik van materialen. Ook wordt er gekeken naar de andere onderdelen binnen de openbare ruimte zoals het groen, openbare verlichting, afvalinzameling, speelvoorziening en kabels en leidingen. Hierbij is voldoende ruimte voor bewonersparticipatie. Momenteel zit het project in de ontwerpfase. Dit betekent dat we samen met de bewoners en het ingenieursbureau Megaborn bezig zijn met de voorbereidingen.

Nadat het definitieve ontwerp is vastgesteld vindt de technische uitwerking plaats en wordt de aannemer geselecteerd. Als alles volgens plan verloopt gaat in augustus/september 2022 de schop daadwerkelijk in de grond. Via een bewonersbrief worden bewoners daar op tijd over geïnformeerd. 

Ontwerp

De gemeente vindt het belangrijk dat bewoners van een wijk de gelegenheid krijgen om mee te denken over de ontwerpen. In mei 2021 hebben we aan de bewoners en belangstellenden gevraagd naar wat er speelt in de buurt. Welke aanpassingen zien zij graag? Of wat moet juist blijven? We hebben ook gevraagd om na te denken over verkeer en parkeren in de straat. En aan de inrichting met bijvoorbeeld groen en verlichting. Al deze reacties in combinatie met eerdere onderzoeken en het beleid van de gemeente Sliedrecht heeft geleid tot een voorlopig ontwerp. 

Download hier voorlopige ontwerpen:

Reageren op de ontwerpen kon tot 9 januari 2022. Inmiddels zijn alle reacties verzameld en deze worden behandeld.

Download hier het verslag met reacties

Periode

  • Voorbereiding, uitwerken en aanbesteden van het project 2022 
  • Start uitvoering: 1e helft van 2023

Locatie

Op onderstaand kaartje ziet u waar we precies aan het werk gaan. Het gaat om de gebieden die gekleurd zijn. We gaan hier nu eerst een ontwerp voor maken.

Kaart Stormrand eo

Betrokken partijen

Ingenieursbureau Megaborn Traffic Development B.V.

Contact

Heeft u vragen over dit project? Neem contact op met projecten@sliedrecht.nl.