Sliedrecht Buiten/ Stationspark III

Ten noorden van de Betuweroute komt een recreatief knooppunt: Sliedrecht Buiten. Hier kunt u straks wandelen en iets eten en drinken. Ook de voetbalclub VV Sliedrecht, Sliedrechtse Lawn Tennisclub en mogelijk karateschool Budokai krijgt een plek in Sliedrecht Buiten.

Sliedrecht Buiten is een recreatief knooppunt tussen de Betuweroute en de Kweldamweg, aan de oostzijde van de N482. Er komt een Toeristische Overstappunt (TOP) met parkeervoorziening, een openbaar wandelgebied en een horecavoorziening. Voor de voetbalclub VV Sliedrecht komen er een clubgebouw, een tribune en zes voetbalvelden. De Sliedrechtse Lawn Tennisclub krijgt 4 tennisbanen en 2 padelbanen. Sliedrecht Buiten is een gebiedsontwikkeling van circa 15 hectare.

De recreatiemogelijkheden van gemeente Sliedrecht zijn ontoereikend. Door project Sliedrecht Buiten nemen de recreatiemogelijkheden in Sliedrecht toe, zodat elke inwoner de kans heeft om gebruik te maken van goed bereikbare, moderne sportfaciliteiten. Daarnaast ontstaat er op de plek van de huidige sportvelden ruimte voor nieuwe bedrijvigheid.

Periode

De aanleg van het recreatief knooppunt vindt naar verwachting plaats in 2023-2024. Vanaf 2024 kan de gemeente dan grond uitgeven aan bedrijven in Stationspark 3. Het project loopt tot en met 2028.  Als er meer bekend is over de werkzaamheden, leest u dit onder meer op deze website.

Locatie

Sliedrecht Buiten ligt tussen de Betuweroute, de provinciale weg N482 en de Kweldamweg. Onderstaand het voorlopige schetsontwerp. 

Concept schetsontwerp Sliedrecht Buiten

Werkzaamheden

Momenteel loopt de planologische procedure voor Sliedrecht Buiten. Als er meer bekend is over de werkzaamheden, leest u dit onder meer op deze website.

Betrokken partijen

Voetbalclub VV Sliedrecht
Sliedrechtse Lawn Tennisclub
Karateschool Budokai

Contact

Heeft u vragen over dit project? Neem contact op met projecten@sliedrecht.nl.