Sliedrecht Buiten/ Stationspark III

Ten noorden van de Betuweroute komt een recreatief knooppunt: Sliedrecht Buiten. Hier kunt u straks wandelen en iets eten en drinken. Ook de voetbalclub VV Sliedrecht, Sliedrechtse Lawn Tennisclub en mogelijk karateschool Budokai krijgt een plek in Sliedrecht Buiten.

Sliedrecht Buiten is een recreatief knooppunt tussen de Betuweroute en de Kweldamweg, aan de oostzijde van de N482. Er komt een Toeristische Overstappunt (TOP) met parkeervoorziening, een openbaar wandelgebied en een horecavoorziening. Voor de voetbalclub VV Sliedrecht komen er een clubgebouw, een tribune en zes voetbalvelden. De Sliedrechtse Lawn Tennisclub krijgt 4 tennisbanen en 2 padelbanen. Sliedrecht Buiten is een gebiedsontwikkeling van circa 15 hectare.

De recreatiemogelijkheden van gemeente Sliedrecht zijn ontoereikend. Door project Sliedrecht Buiten nemen de recreatiemogelijkheden in Sliedrecht toe, zodat elke inwoner de kans heeft om gebruik te maken van goed bereikbare, moderne sportfaciliteiten. Daarnaast ontstaat er op de plek van de huidige sportvelden ruimte voor nieuwe bedrijvigheid.

Inloopavond bestemmingsplan Sliedrecht Buiten & Stationspark III

In september 2022 organiseerde de gemeente Sliedrecht een inloopavond in De Lockhorst. De avond had een raadplegend karakter, omdat het ontwerp bestemmingsplan nog niet is aangeboden aan het college en vastgesteld door de gemeenteraad. In de zaal waren meerdere informatiepunten ingericht waar geinteresseerden met deskundige medewerkers van de gemeente informatie konden uitwisselen. Alle reacties op de plannen zijn verzameld en vervolgens worden deze getoetst in hoeverre het mogelijk is om dit mee te nemen in het uiteindelijke ontwerp bestemmingsplan. Ook werd op de inloopavond meer informatie gegeven over de planning van de bestemmingsplanprocedure.

Download hier meer informatie over de inloopavond:

Locatie

Sliedrecht Buiten ligt tussen de Betuweroute, de provinciale weg N482 en de Kweldamweg. Onderstaand het voorlopige schetsontwerp. 

Concept schetsontwerp Sliedrecht Buiten

Werkzaamheden

Momenteel loopt de planologische procedure voor Sliedrecht Buiten. Als er meer bekend is over de werkzaamheden, leest u dit onder meer op deze pagina.

Betrokken partijen

Voetbalclub VV Sliedrecht
Sliedrechtse Lawn Tennisclub
Karateschool Budokai

Contact

Heeft u vragen over dit project? Neem contact op met projecten@sliedrecht.nl.