Burgemeester Winklerplein

De gemeente wil het Burgemeester Winklerplein een grondige opknapbeurt geven. Dit doet de gemeente samen met ABB ontwikkeling (voorheen de Windroos Bouwgroep). Ons uiteindelijke doel: het zorgen voor een winkelcentrum wat past bij de wensen en behoeften van ondernemers en inwoners.

Het winkelcentrum aan het Burgemeester Winklerplein is verouderd. De uitstraling is niet meer van deze tijd en het gebied is toe aan een kwaliteitsimpuls. Daarom is in de afgelopen jaren gewerkt aan een complete herontwikkeling van het plein.  

Het plan omvat woonruimten, parkeervoorzieningen en winkels. Inmiddels de ontwikkeling van de eerste twee blokken gereed. De ontwikkeling van de andere twee gebouwen, bouwdeel B en C, moet nog afgerond worden.

Beide bouwdelen bestaan uit winkels met daarboven appartementen. Totaal gaat het om 156 middeldure tot dure woningen. 

Locatie

Overzichtskaart BW-plein

Stand van zaken

In juni 2023 is de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken rond de herontwikkeling van het Burgemeester Winklerplein. Daarbij is toegelicht dat door een combinatie van financiële, juridische en feitelijke belemmeringen geen uitvoering kan worden gegeven aan de gesloten koop- ontwikkelovereenkomst die met de ontwikkelaar ABB in juni 2022 is afgesloten.

In de afgelopen periode zijn een aantal zaken verder uitgezocht en besproken met de ontwikkelaar. Op dit moment kunnen we nog niet zeggen wanneer de uitvoering kan starten.

Participatie

Als gemeente vinden wij het belangrijk dat bewoners, ondernemers en inwoners mee kunnen denken en op de hoogte zijn van de plannen. Daarom hebben we in november 2021 samen met ontwikkelaar ABB een informatieavond georganiseerd. Tijdens de informatieavond konden belangstellenden vragen stellen en de eerste sfeerimpressies bekijken.  

Alle informatie kunt u terugkijken op de website van de Windroos. Of lees onderstaand verslag en bekijk of download de sfeerimpressies.

Planning

Op dit ogenblik is het helaas onduidelijk wanneer de ontwikkeling kan worden voortgezet.

Contact

Heeft u vragen over dit project? Neem contact op met projecten@sliedrecht.nl.