Stationspark II

Op bedrijventerrein Stationspark II is ruimte voor nieuwe kantoren.
De kavels zijn inmiddels ingericht en volledig bebouwd met nieuwe kantoren. Nu worden de openbare ruimtes ingericht.

Stationspark II ligt tussen de spoorzone en de A15, naast Stationspark I. Met Stationspark II geven we ruimte aan nieuwe of groeiende bedrijven in Sliedrecht. Alle vier de kavels die de gemeente Sliedrecht op Stationspark II heeft verkocht zijn bijna allemaal volledige ingericht en bebouwd. Diverse nieuwe en bestaande bedrijven hebben hun intrek genomen en zijn van start gegaan.

Werkzaamheden

De woonrijpwerkzaamheden zijn gestart en alle kavels zijn inmiddels bebouwd. Rondom de kavels zijn en worden watergangen gegraven. De vrijkomende grond wordt waar mogelijk in het terrein verwerkt of afgevoerd. Naar verwachting zijn alle grondwerkzaamheden voor de zomervakantie van 2024 gereed. Medio mei 2024 worden ook de inrichtingswerkzaamheden van de openbare ruimte afgerond, inclusief de plaatsing van nieuwe verlichting. Dit omvat onder andere het aanleggen van bestrating en groen. Het plaatje geeft een idee van hoe het openbare gebied eruit komt te zien.

Tekening Stationspark II

Planning

  • Zomer / najaar 2022: graven watergangen en afvoeren grond
  • Q1 2024 - Q2 2024: inrichting openbare ruimte

Locatie

Stationspark II ligt tussen de spoorzone en de A15. Aan de westkant ligt Stationspark I met kantoorgebouwen, aan de oostkant ligt zwembad De Lockhorst.

Impressie Stationspark II - Xentraal

Betrokken partijen

Contact

Heeft u vragen over dit project? Neem contact op met projecten@sliedrecht.nl.