Nieuws

 • Verhoging NHG-garantie

  10 januari 2023

  Per 1 januari 2023 is de grens van de NHG-garantie (Nationale hypotheekgarantie) verhoogd van € 355.000 naar € 405.000. Deze verhoging heeft gevolgen voor startersleningen en opkoopbescherming.

 • Verlenging opvang vluchtelingen Sliedrecht

  21 december 2022

  In de media komt vaak terug dat de vluchtelingenstroom groot blijft. Burgemeester De Vries heeft samen met de wethouders besloten dat de crisisnoodopvang in het Gemeentekantoor in ieder geval open blijft tot 1 april 2023. Daarnaast is ook besloten dat de noodopvang voor Oekraïners open blijft tot 1 april 2024. Over de verlenging van de openstelling van de opvanglocaties zijn ook afspraken gemaakt binnen de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en met het kabinet.

 • Aanleg warmtenet Deltalaan-Thorbeckelaan

  08 december 2022

  De afgelopen maanden is er in de Deltalaan en Thorbeckelaan in verschillende fases door HVC en aannemer A. Hak gewerkt aan de aanleg van het warmtenet Sliedrecht. De Thorbeckelaan is uiterlijk woensdag 7 december open. De Deltalaan is vanaf 23 december open. Wel vinden er nog werkzaamheden plaats om de warmteleidingen te koppelen en te testen.

 • Wijziging Verordening Winkeltijden

  19 januari 2023
 • Aanleg warmtenet in de Deltalaan

  14 juli 2023

  Begin juli is aannemer A. Hak in opdracht van energie- en afvalbedrijf HVC in het westelijke deel van de Deltalaan gestart met de aanleg van de hoofdleidingen. Deze hoofdleidingen worden uiteindelijk gekoppeld aan de eerder aangelegde leidingen in de Craijensteijn en de Thorbeckelaan. Van maandag 24 oktober tot en met vrijdag 9 december vinden er werkzaamheden plaats.

 • Eerste huiseigenaren kiezen voor warmtenet

  04 oktober 2022

  De eerste particuliere huiseigenaren in Sliedrecht-Oost hebben besloten om over te stappen op het warmtenet van HVC. Zo maken ze hun woning aardgasvrij. Het gaat om vijf bij elkaar gelegen woningen in De Horst.

 • Aanleg warmtenet Deltalaan

  04 oktober 2022

  In opdracht van energie- en afvalbedrijf HVC legt aannemer A. Hak de komende maanden de hoofdleidingen voor het warmtenet Sliedrecht aan in de Deltalaan. Het grootste deel van de aanleg gaat via ondergrondse boringen. Dit werkt sneller en geeft minder overlast. Eén van deze boringen wordt in de Deltalaan ter hoogte van de Zuiderzeestraat uitgevoerd.

 • Invoering Omgevingswet

  1 januari 2024 wordt in heel Nederland de Omgevingswet ingevoerd. De Omgevingswet zorgt voor minder regels en ook dat deze regels overzichtelijk en makkelijker te vinden zijn.

 • Vanaf 2023 energielabel C verplicht voor alle kantoorgebouwen

  11 augustus 2022

  Heeft u een kantoorgebouw met energielabel D of lager? Dan mag u vanaf 1 januari 2023 uw kantoor niet meer gebruiken. Belangrijk om nu in actie te komen.

 • Nieuwe lijst bijzonder waardevolle bomen

  12 juli 2022

  Vorige week heeft het college een nieuwe lijst met bijzonder waardevolle bomen voor de gemeente vastgesteld. Bijzonder waardevolle bomen zijn bomen met een zo grote waarde voor het dorp, dat de gemeente ze extra wil beschermen. Die bescherming bestaat uit extra zorg voor de boom en een strengere beoordeling als een kapvergunning wordt aangevraagd.