Vraag en Antwoord opvang asielzoekers

Sliedrecht biedt crisisnoodopvang voor 48 asielzoekers in het gemeentekantoor aan de Industrieweg.

Praktische informatie

Hoelang zal de crisisnoodopvang in Sliedrecht duren?
De crisisnoodopvanglocatie in Sliedrecht is op 21 september in gebruik genomen. De opvangperiode is uiterlijk tot het einde van 2023.

Kunnen de mensen uit de opvang het terrein op en af?
Het hek rondom het gemeentekantoor zal gesloten zijn tussen 23.00 en 07.00 uur. De asielzoekers moeten tussen deze tijdstippen binnen zijn. Er is 24 uur per dag iemand aanwezig als aanspreekpunt voor de asielzoekers en voor de omwonenden.

Het parkeerdek is normaal gesproken 's avonds gesloten. Blijft deze nu open?
Nee, het parkeerdek blijft gesloten. Er wordt in de huisregels van de asielzoekers vastgelegd dat dit verboden terrein voor hen is. De beveiliging loopt surveillancerondes op en om het terrein om deze afspraken na te komen.

Achtergrond informatie

Waarom wordt er crisisnoodopvang vanuit de gemeenten geregeld?
We moeten er in Nederland samen voor zorgen dat de leefomstandigheden voor iedereen menselijk zijn. Momenteel is er een grote vraag naar opvang in Nederland. Het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft niet voldoende capaciteit voor de grote hoeveelheid mensen die daar nu verblijven. De Rijksoverheid vroeg daarom alle gemeenten in Nederland om plekken voor crisisnoodopvang te bieden.

Waarom vangt Sliedrecht asielzoekers op?
De burgemeester besloot positief te reageren op het verzoek van de Rijksoverheid. We willen uit medemenselijkheid 48 mensen onderdak bieden in onze gemeente, passend bij de schaal van onze gemeente Sliedrecht. We willen op die manier ons steentje bijdragen.

Waar komen deze asielzoekers vandaan?
Voor nu is het land van herkomst van deze mensen nog niet duidelijk. Naar verwachting zullen deze mensen oorspronkelijk uit Syrië, Eritrea en Afghanistan komen.

Veiligheid

Wat doet de gemeente aan het tegengaan van criminaliteit voor asielzoekers?
De locatie wordt 24 uur per dag beveiligd. Er zal beveiliging op en om het terrein rondlopen om de veiligheid te waarborgen en als aanspreekpunt voor mensen uit de opvang en omwonenden. Daarnaast is de Politie op de hoogte van deze crisisnoodopvanglocatie en staan zij in nauw contact met de locatiemanagers en beveiliging. Bij constatering van criminaliteit wordt er gewoon volgens de Nederlandse wet opgetreden.

Normaal is het 's avonds stil op het gemeentekantoor. Wat doen we met de geluidsoverlast voor omwonenden?
Omdat er wel mensen verblijven zal er wel meer geluid zijn. De floormanagers, locatiemanagers en de beveiliging maken afspraken met de asielzoekers dat zij 's avonds rustig moeten zijn en vanaf 23.00 uur binnen moeten blijven. We willen hiermee de overlast zo veel mogelijk beperken. Ook is afgesproken dat nieuwe asielzoekers niet 's avonds gebracht mogen worden.

Wat wordt er aan de verkeersveiligheid gedaan met de verkeersdrukte op de Industrieweg?
De locatiemanagers zorgen voor een instructie aan de asielzoekers, zodat zij weten wat onze verkeersregels zijn in Nederland.

Overige vragen

Wat zijn de kosten voor de crisisnoodopvang voor gemeente Sliedrecht?
Voor onze gemeente zijn er geen kosten aan verbonden. Alle kosten voor opvang worden betaald door de Rijksoverheid.

Waarom biedt Sliedrecht wel ruimte aan deze mensen, maar niet aan eigen jongeren?
De situatie van deze mensen is niet te vergelijken met de huisvestingproblematiek van Sliedrechtse jongeren. De mensen in de crisisnoodopvang slapen samen in slaapzalen. De ruimtes op het gemeentekantoor zijn geen bewoonbare plek op de lange termijn.

Waar worden Sliedrechters in een noodsituatie opgevangen?
Als Sliedrechters in een noodsituatie verkeren, bijvoorbeeld door een nachtelijke brand, wordt beoordeeld of mensen terug kunnen naar hun eigen woning of bij bijvoorbeeld familie of vrienden onderdak kunnen vinden. Is dat beide niet het geval, dan wordt opvang geregeld in de vorm van een hotelovernachting.

Waarom staat deze ruimte leeg en waar wordt deze ruimte straks voor gebruikt als de asielzoekers weg zijn?
De betreffende ruimte werd tot op heden gebruikt voor opslag. Vanaf januari 2023 zal de ruimte verbouwd worden tot kantoorruimte voor het personeel van de gemeente Sliedrecht.

Hoe ziet de tijdsbesteding van deze asielzoekers eruit?
De invulling daarvan is op dit moment nog niet precies bekend. Twee mensen van vrijwilligerswerk komen naar de locatie toe om te inventariseren aan welke activiteiten behoefte is. Al veel vrijwilligers hebben zich aangemeld om te helpen bij de dagbesteding van deze asielzoekers.

Krijgen de asielzoekers een uitkering?
Voor asielzoekers is er een aparte leefgeldregeling. Voor meer informatie kijkt u op de website van de rijksoverheid. Het gaat hier om een andere (soberdere) regeling dan bij de Oekraïners.  

Hebben de vluchtelingen wat te doen?
Voor de volwassenen worden er door maatschappelijke partners en vrijwilligers activiteiten georganiseerd. Dit aanbod wordt gecoördineerd door de Stichting Welzijn Sliedrecht. Activiteiten die georganiseerd worden zijn bijvoorbeeld Nederlandse lessen, een bezoek aan de kledingbank en de bibliotheek, activiteiten in Pand 33 en specifiek voor de kinderen verschillende spel- en sportactiviteiten.

Gaan de kinderen naar school?
Vanaf 7 november kunnen de kinderen in de basisschoolleeftijd naar CBS Prins Willem-Alexander aan de Valkweg, georganiseerd door SCOPS. Voor het voortgezet onderwijs wordt nog gezocht naar mogelijkheden. In de tijd tot 7 november worden er voor de kinderen diverse activiteiten georganiseerd.

Ik ervaar overlast, wat nu?