Nieuws

 • Fietsstraat op het Achterom bijna gereed

  23 november 2023

  Vorige week is het rode asfalt aangebracht op de fietsstraat op het Achterom. Hiermee is weer een mijlpaal bereikt en zijn we weer een stap verder. Komende week werkt de aannemer verder met het voorplein van de begraafplaats. Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind deze week (afhankelijk van het weer) gereed. Daarna start de groenaanplant.

 • Stand van zaken onderzoek eieren

  03 november 2023

  Het onderzoek naar de aanwezigheid van PFAS in eieren is in volle gang. De gemeenten Dordrecht, Sliedrecht, Papendrecht en Molenlanden hebben opdracht gegeven tot dit onderzoek, omdat ze willen weten of het voor bewoners veilig is eieren te eten uit de omgeving van de chemische fabriek Chemours (voorheen DuPont). We verwachten dat de resultaten in het voorjaar van 2024 bekend zijn.

 • Werkbezoek herinrichting Achterom

  03 november 2023

  De gemeente Sliedrecht gaat de fietsverbinding tussen station Sliedrecht en het dorpscentrum aantrekkelijker en beter zichtbaar maken. Om dit mogelijk te maken werkt aannemer J. de Jager uit Sliedrecht vanaf 28 augustus aan de herinrichting van het Achterom en voorplein van de begraafplaats. Als het weer mee zit zijn de werkzaamheden half november gereed.

 • Activiteiten Nationale Klimaatweek

  Sliedrecht gemeentegids 2022 (LQ)-23
 • Regio Drechtsteden lanceert Zonnedakje: een tool voor inzicht in zonnepanelen

  De regio Drechtsteden lanceert een tool waarmee inwoners en gemeenten inzicht krijgen in de mogelijkheden om zonnepanelen op daken te plaatsen. Ook geeft deze tool informatie over het aantal aanwezige zonnepanelen in de gemeenten in de regio. Dat kan via de website zonnedakje.nl.

 • Gemeenten tevreden met vonnis Dupont/Chemours

  27 september 2023

  Dupont/Chemours is verantwoordelijk voor de vervuiling die zij hebben veroorzaakt door de uitstoot van PFOA en GenX. Dat heeft de rechter vandaag in het tussenvonnis bekrachtigd. Ook oordeelt de rechter dat de bedrijven onrechtmatig hebben gehandeld in de periode 1984-1998. De gemeenten Dordrecht, Molenlanden, Papendrecht en Sliedrecht voelen zich gesteund.

 • Rechtspraak: Chemours handelde onrechtmatig met uitstoot van PFOA

  De rechtbank Rotterdam heeft vandaag een (tweede) tussenvonnis gewezen in de zaak die de gemeenten Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Molenlanden tegen onder meer Chemours en haar rechtsvoorganger DuPont (oud) hebben aangespannen. In dit vonnis is vast komen te staan dat de uitstoot van PFOA door Chemours in een bepaalde periode onrechtmatig was. Voor die periode is Chemours ook aansprakelijk voor de schade die de gemeenten daardoor hebben geleden.

 • Reactie op uitspraak rechter zaak Chemours live te volgen

  26 september 2023

  Woensdag 27 september doet de rechter uitspraak in de zaak die de gemeenten Dordrecht, Sliedrecht, Papendrecht en Molenlanden hebben aangespannen tegen DuPont/Chemours.

 • Europees verbod op PFAS stap dichterbij

  14 september 2023

  De gemeenten Dordrecht, Molenlanden, Papendrecht en Sliedrecht pleiten al jaren voor een verbod op PFAS. Deze oproep krijgt steun. Europa werkt aan een verbod op het maken, verhandelen en gebruiken van PFAS. Dat voorstel ligt nu op tafel.

 • Vervolgonderzoek naar PFAS in eieren van start

  31 augustus 2023

  Verschillende inwoners houden kippen en eten de eieren die deze kippen leggen. Het is daarom belangrijk om te weten of er PFAS terecht komen in de eieren. En wat dit betekent voor de inwoners die deze eieren eten. Daarom starten de gemeenten Dordrecht, Molenlanden, Papendrecht en Sliedrecht een uitgebreid onderzoek daarnaar.