Nieuws

 • Uitnodiging inloopbijeenkomst PFAS-vervuiling

  16 mei 2024

  De gemeenten Sliedrecht, Dordrecht, Molenlanden en Papendrecht nodigen u van harte uit voor een informatieve inloopbijeenkomst over de PFAS*-vervuiling. Deskundigen van diverse organisaties zijn hierbij aanwezig. Zij beantwoorden vragen en geven toelichting op bepaalde ontwikkelingen.

 • Werkzaamheden aan de Fuutstraat

  19 april 2024

  In de wijk Vogelbuurt-Zuid verricht Aannemer De Kuiper Infrabouw werkzaamheden uit, in opdracht van Gemeente Sliedrecht. De werkzaamheden in fase 2 zijn tijdelijk stopgezet.

 • Opvang Oekraïense vluchtelingen in Sliedrecht

  29 april 2024

  Afgelopen dagen verscheen een bericht op Sliedrecht24 over de financiering van de gemeentelijke opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen. Burgemeester de Vries neemt met kracht afstand van het bericht waarin gesteld wordt dat de gemeente Sliedrecht om financiële redenen een veilig heenkomen biedt aan Oekraïense vluchtelingen. "Sliedrecht toont zich vanaf het ontstaan van deze verschrikkelijke oorlog solidair met de slachtoffers daarvan. Met dank aan de grote inzet van een ondernemer, diverse gezinnen, vele vrijwilligers en die van onze ambtenaren waren wij als een van de eerste gemeenten in staat om een grote groep vluchtelingen op te vangen. Allen lieten en laten daarin nog steeds hun hart spreken."

 • Water- en Rioleringsprogramma ter inzage

  17 april 2024

  In Sliedrecht hebben we een uitgebreid rioolstelsel dat bestaat uit 160 km vrijvervalriolering, 24 km pers- en drukleiding, 110 grote en kleine gemalen, bijna 10.000 straat- en trottoirkolken en 44,5 km watergang. Hoe gaan we als gemeente om met onze wettelijke zorgplichten voor het stedelijk watersysteem? Deze vragen worden beantwoord in het Water- en rioleringsprogramma (Wrp) 2024-2028. Dit ontwerp programma ligt tot 30 mei 2024 ter inzage.

 • Nieuw bestemmingsplan Sliedrecht Buiten

  18 april 2024

  Sliedrecht Buiten wordt één van de belangrijke sportieve knooppunten in de gemeente. Behalve ruimte voor sportverenigingen komt er in het gebied een Toeristische Overstappunt (TOP) met parkeervoorziening, een openbaar wandelgebied en een horecavoorziening. Op 14 mei wordt het definitieve bestemmingsplan van Sliedrecht Buiten en Stationspark III oordeelsvormend voorgelegd aan de Raad.

 • Bewonersavond Vogelbuurt-Noord

  15 april 2024

  In 2021 hebben bewoners van de wijk Vogelbuurt-Noord te maken gehad met ingrijpende rioolwerkzaamheden. Nu de werkzaamheden zijn afgerond gaat de gemeente aan de slag met de herinrichting.

 • Bouw nieuwe brandweerkazerne officieel ondertekend

  11 april 2024

  Op dinsdagavond 2 april is de realisatieovereenkomst tussen de VRZHZ en de gemeente Sliedrecht in de “oude” brandweerkazerne ondertekend.

 • Werkzaamheden 'Boring onder de Merwede' opnieuw uitgesteld

  09 april 2024

  Deze week stond voor het warmteproject 'Boring onder de Merwede' de eerste warmteleiding van 1200 meter onder de Merwede-rivier tussen Sliedrecht en Dordrecht gepland. Door onverwachte grondproblemen zijn de werkzaamheden opgeschort.

 • SOJS blijft gebruiker pand Elektra

  09 april 2024

  De rechter heeft de gemeente Sliedrecht op dinsdag 2 april in het gelijk gesteld voor wat betreft de opzegging van de huurovereenkomst met SOJS. De uitspraak betekent dat de oude huurovereenkomst met SOJS rechtsgeldig is opgezegd.

 • Derdelanders in Sliedrecht

  05 april 2024

  Derdelanders zijn mensen die vanwege de oorlog uit Oekraïne zijn gevlucht en daar ook woonden, maar niet de Oekraïense nationaliteit hebben.