Omgevingswet

 • Wat is de Omgevingswet?

  Algemene uitleg over de Omgevingswet. Wat is de Omgevingswet? Wat betekent de Omgevingswet voor u? Wat is er veranderd vanaf 1 januari 2024?

 • Het (nieuwe) Omgevingsloket

  Vanaf 1 januari 2024 is het nieuwe Omgevingsloket voor u de centrale toegang tot alle informatie over de fysieke leefomgeving

 • Stappenplan vergunningcheck

  Voor activiteiten in de fysieke leefomgeving heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig. Via het Omgevingsloket kunt u voor deze activiteiten de vergunningscheck uitvoeren en/of de vergunning aanvragen.

 • Stappenplan Participatie: in gesprek met buren en omgeving

  Bent u bezig met een bouwplan? Bespreek dit dan op tijd met uw buren en met andere belanghebbenden in de buurt. Als initiatiefnemer bent u zelf verantwoordelijk voor deze participatie. Het is belangrijk om dit proces goed voor te bereiden. Dit bevordert de omgang met uw directe omgeving en vermindert de kans op vertraging door bezwaar en/of beroep. Om u hierbij op weg te helpen, hebben we een stappenplan opgesteld dat u kunt gebruiken.

 • De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

  De bouwregels gaan veranderen. Gaat u bouwen of verbouwen in Sliedrecht? Dan is ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) van toepassing. Deze wet heeft als doel de bouwkwaliteit te verhogen.

 • Vergunningen, meldingen en ontheffingen

  Als u gaat bouwen of verbouwen heeft u vaak een vergunning nodig. Maar ook voor bijvoorbeeld het kappen van een boom heeft u meestal toestemming nodig van de gemeente. Net als voor het organiseren van een evenement. Of het starten van een café. Hier vindt u meer informatie over het aanvragen van een vergunning of ontheffing. Een overzicht van aangevraagde en verleende vergunningen vindt u elke week op de gemeentepagina in Het Kompas.

 • Veel gestelde vragen