Stappenplan vergunningcheck

Voor activiteiten in de fysieke leefomgeving heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig. Via het Omgevingsloket kunt u voor deze activiteiten de vergunningscheck uitvoeren en/of de vergunning aanvragen.

Heeft u wel of geen omgevingsvergunning nodig?

Hieronder leest u meer over de stappen die u daarin moet nemen en hoe u de check kun uit voeren en de aanvraag kunt doen. 

Locatie

Kies het adres van de locatie waar u iets wilt doen of wijs de plek ana op de kaart.

Werkzaamheden

Uw plan kan bestaan uit meerdere werkzaamheden en activiteiten. Daarom zijn er verschillende werkzaamheden die u kunt kiezen. Kies alle werkzaamheden die u wilt uitvoeren. Hier volgen enkele voorbeelden:

 • Wilt u iets in uw huis of gebouw verbouwen, kies dan bijvoorbeeld de werkzaamheid ‘Bestaand gebouw verbouwen’.
 • Wilt u iets aan uw huis of gebouw plaatsen, dus iets erbij bouwen of het bouwwerk groter maken, kies dan ‘Aanbouw, uitbouw of bijgebouw bouwen of vervangen’.
 • Heeft u al een aanbouw of bijgebouw en wilt u daar iets aan veranderen, kies dan ‘Bestaande aanbouw, uitbouw of bijgebouw verbouwen’.
 • Wilt u een heel nieuw huis bouwen, kies dan ‘Nieuw gebouw bouwen’.
 • Wilt u acties aan uw woning uitvoeren ten behoeve van de verduurzaming, zoals isoleren, zonnepanelen plaatsen, bodemenergiesysteem of warmtepomp aanleggen, kies de juiste werkzaamheid. [zie ook verderop op deze pagina]
 • Dakkapellen, dakramen en kozijnen hebben elk hun eigen werkzaamheid met andere vragen. Kies de juiste werkzaamheid.
 • Een tiny house wordt gezien als een gebouw; kies ‘nieuw gebouw bouwen of onderhouden’.
 • Een mantelzorgwoning wordt gezien als een bijgebouw; kies ‘Aanbouw, uitbouw of bijgebouw bouwen of vervangen.’
 • Gaat u een bouwsteiger plaatsen om veilig op hoogte te kunnen werken, typ dan ‘bouwsteiger’ in het zoekveld en kies de werkzaamheid ‘Bouwmateriaal, container of ander object tijdelijk plaatsen’.
 • Komt het bouwwerk gedeeltelijk in of op de grond te staan, kies dan ook de werkzaamheid ‘Graven in bodem of waterbodem’.

Vragen beantwoorden

 • Er kunnen vragen gesteld worden over beschermde stads- of dorpsgezichten. Of over karakteristieke panden. Zijn er regels, dan staan deze in de bestemmingsplannen of het nieuwe omgevingsplan. Heeft u hulp nodig bij het vinden van deze regels, stel uw vraag gerust aan de gemeente.
 • Vanwege beschermde dieren of planten, heeft het Rijk verschillende vragen opgesteld. Deze vragen beginnen met de vraag of u in de afgelopen 3 jaar een natuuronderzoek heeft laten uitvoeren. Is dit niet het geval? Doorloop dan de vervolgvragen over de Beschermde Soortenindicator (BeSI). Met BeSI kunt u zien of er op de door u gekozen locatie beschermde dieren of planten aanwezig kunnen zijn. BeSI geeft een rapport dat u kunt gebruiken voor de beantwoording van de vervolgvragen.

Resultaat

Als resultaat van de vergunningcheck krijgt u een overzicht van de acties die u moet nemen, Volg de instructies van deze actielijst nauwgezet op. Download de resultaten. Deze heeft u mogelijk nodig bij een eventuele vergunningaanvraag.

Het kan zijn dat er meerdere acties nodig zijn, zoals bijvoorbeeld het aanvragen voor een omgevingsvergunning voor het verbouwen van uw huis. Daarnaast wordt in veel gevallen geadviseerd contact op te nemen met de gemeente.

Is één van de uitkomsten: neem contact op met de gemeente, dan kan dat via 14 0184 of via vergunningen@sliedrecht.nl.