De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De bouwregels gaan veranderen. Gaat u bouwen of verbouwen in Sliedrecht? Dan is ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) van toepassing. Deze wet heeft als doel de bouwkwaliteit te verhogen.

Voor nieuwe bouwwerken in gevolgklasse 1 is deze wet op 1 januari 2024 ingegaan.  Daarbij gaat het om grondgebonden nieuwe bouwwerken, zoals woningen, aanbouw, een eenvoudig bedrijfspand en degelijke. Appartementen horen daar bijvoorbeeld niet bij. Vanaf 1 januari 2025 zullen ook verbouwingen in gevolgklasse 1 onder de wet komen te vallen. Voor werkzaamheden in de andere gevolgklassen volgen nog later. Meer informatie over de verschillende gevolgklassen kunt u vinden via de website Informatiepunt Leefomgeving.

Wat verandert er?

Voor nieuwbouwwerkzaamheden met gevolgklasse 1 maakt de Wkb een knip in twee delen:

  1. Het ruimtelijke deel (of u op een bepaalde plek mag bouwen)
  2. Het technische deel (of de bouwtechnische eisen van uw bouwplan kloppen)

De wet zorgt ervoor dat toezicht op de bouwkwaliteit  is van de initiatiefnemer. Dit betekent dat er voor het technische deel een "kwaliteitsborger” moet worden ingeschakeld door de bouwende partij om het bouwplan te controleren vóór de bouw en toezicht houden tijdens de bouw. Een omgevingsvergunning voor het ruimtelijke deel blijft wel bij de gemeente Sliedrecht.

Wat betekent de Wkb voor u?

Dit betekent dat u niet langer voor alle bouwwerken een technische bouwvergunning hoeft aan te vragen. Voor bijvoorbeeld een woonhuis, fietsbrug of eenvoudig bedrijfspand voldoet een aantal verplichte meldingen bij de gemeente. Wel moet u voor bouwwerken die vallen onder gevolgklasse 1 zelf een kwaliteitsborger inschakelen. Zoals aangegeven kan voor de bouwactiviteit nog wel een omgevingsvergunning van de gemeente noodzakelijk zijn.

Via het Omgevingsloket kunt u bepalen wat voor u van toepassing is. Vallen de werkzaamheden onder de Wkb dan moet u uiterlijk 4 weken voor de start van de bouw een bouwmelding doen bij de gemeente. U kunt via het Omgevingsloket ook nagaan of u een omgevingsvergunning nodig heeft of een melding moet doen. Is dat het geval, dan kunt u via het Omgevingsloket ook de omgevingsvergunning aanvragen of de melding indienen.

Voor meer informatie kijkt u op de website van de WKB.