Stappenplan Participatie: in gesprek met buren en omgeving

Bent u bezig met een bouwplan? Bespreek dit dan op tijd met uw buren en met andere belanghebbenden in de buurt. Als initiatiefnemer bent u zelf verantwoordelijk voor deze participatie. Het is belangrijk om dit proces goed voor te bereiden. Dit bevordert de omgang met uw directe omgeving en vermindert de kans op vertraging door bezwaar en/of beroep. Om u hierbij op weg te helpen, hebben we een stappenplan opgesteld dat u kunt gebruiken.

Aan de slag met participatie

1. Overleg met de gemeente
Uit contact met de gemeente kunt u als initiatiefnemer in een vroeg stadium herleiden of uw initiatief kans van slagen heeft. Indien uw initiatief niet haalbaar is, is het namelijk niet efficiënt om participatie op te starten. Wanneer er sprake is van een complex initiatief wordt uw plan samen met u en de gemeente besproken aan de omgevingstafel.  

2. Bepaal de omgeving 
Met het begrip ‘omgeving’ bedoelen we iedereen waarop uw plan effect kan hebben. Denk aan omwonenden en aanliggende bedrijven, maar ook gebruikers van het gebied. Zorg in elk geval dat u alle eigenaren en/of gebruikers van gronden die grenzen aan het perceel of daar zicht op hebben betrekt bij de participatie.  

3. Kies de vorm van participatie
Er zijn verschillende vormen van participatie. In Sliedrecht kennen we vijf niveaus: Informeren, Raadplegen, Adviseren, Coproduceren en Meebeslissen.  De omschrijvingen van de niveaus zijn te vinden in de bijlage aan de rechterkant van de pagina. Het is belangrijk om te bepalen hoeveel ruimte er is voor beïnvloeding, maar natuurlijk ook hoeveel tijd en budget er is.  

4. Voer het gekozen participatieniveau uit 
U bent als initiatiefnemer verantwoordelijk voor de organisatie van de participatie.  Zorg dat er voldoende tijd is voor belanghebbenden om te participeren.  Wees duidelijk over de gekozen aanpak en mate waarin het plan nog aangepast kan worden. Schep de juiste verwachtingen, zodat teleurstellingen voorkomen kunnen worden. Maak daarnaast goede afspraken over de participatie zodat iedereen weet waar hij/zij aan toe is.

5. Maak een participatieverslag en koppel terug
Als initiatiefnemer bent u verantwoordelijk voor het maken van een verslag van alle acties die u voor de participatie hebt ondernomen en de resultaten ervan. Deel het verslag met de omgeving en geef de gelegenheid om binnen een bepaalde termijn te reageren. Houd hierbij rekening met de bescherming van persoonsgegevens.  

6. Dien uw aanvraag in
Lever het verslag aan bij de gemeente samen met de overige gegevens die nodig zijn om te komen tot een weloverwogen besluit. Houd daarbij rekening met het feit dat uw aanvraag openbaar is.