Nieuws

 • Sliedrecht ontwikkelt verder: voorbereidingskrediet Noord-Zuidverbinding en nieuw zwembad

  20 februari 2024

  Het college van burgemeester en wethouders van Sliedrecht heeft twee belangrijke beslissingen genomen over de toekomst van Sliedrecht: een aanvraag voor een voorbereidingskrediet voor de Noord-Zuidverbinding en een voorstel voor een nieuw zwembad in de gemeente. De gemeenteraad neemt binnenkort een besluit over beide voorstellen.

 • Aanmelden Zorg- en Techniekroute Sliedrecht 2024

  15 februari 2024

  De gemeente Sliedrecht vindt een goede aansluiting tussen arbeidsmarkt, overheid en onderwijs belangrijk. Daarom organiseert de gemeente samen met lokale technische bedrijven en zorginstellingen elk jaar de Zorg- en Techniekroute. Op woensdag 15 mei wordt de Zorgroute georganiseerd. In november de Techniekroute.

 • Klankbordgroepen aan de slag voor Binnenstedelijke Herstructurering Sliedrecht

  15 februari 2024

  In de afgelopen drie weken vonden in de gemeente Sliedrecht de bewonersavonden voor fase 1 en 2 voor de Binnenstedelijke Herstructurering Sliedrecht (BHS) plaats. Na deze avonden gaan de klankbordgroepen voor deze locaties aan de slag met alle suggesties, ideeën en zorgen van omwonenden.

 • Nieuwe boa's voor Sliedrecht op de fiets door de wijken

  15 februari 2024

  Sinds 1 februari zijn er nieuwe boa's in dienst bij de gemeente Sliedrecht. Een boa is een buitengewoon opsporingsambtenaar, een ambtenaar met een specifieke opsporingsbevoegdheid. Dat houdt onder andere in dat hij/zij mag onderzoeken of er bepaalde strafbare feiten zijn gepleegd. Boa's mogen verdachten aanhouden, iemands identiteit controleren, processen-verbaal opmaken en boetes uitschrijven.

 • HVC bezig met voorbereidingen 'Boring onder de Merwede’

  08 februari 2024

  Als je onlangs over de Parallelweg hebt gereden, dan kan je ze niet gemist hebben. De witte leidingen voor de aanleg van het warmtenet tussen Sliedrecht en Dordrecht. Op het werkterrein naast het spoor worden 132 leidingen aan elkaar gelast tot twee leidingstrengen van 1200 meter. Die worden eind maart en half april onder de Merwede doorgetrokken naar HVC aan de Baanhoekweg.

 • Werkzaamheden ondergrondse containers

  01 februari 2024

  Vanaf 5 februari 2024 worden alle ondergrondse containers in de Gemeente Sliedrecht gereinigd en gekeurd. Dit reinigen en keuren vindt plaats op een locatie buiten Sliedrecht.

 • Terugblik informatieavond nieuwe brandweerkazerne

  01 februari 2024

  Dinsdag 23 januari was de informatieavond voor de nieuwe brandweerkazerne. Met een mooie opkomst van bewoners, inwoners en raadsleden kijkt de gemeente positief terug op deze avond.

 • Inwoners betalen de tol

  24 januari 2024

  Cees Paas is wethouder in de gemeente Sliedrecht. Hij is bezorgd over het stijgend aantal WOZ-bezwaren en de kosten voor het afhandelen van deze bezwaren. ‘De inwoners die maar een gokje wagen om te zien of de WOZ lager wordt realiseren zich niet wat dat betekent voor alle inwoners. Ik maak me zorgen over wat het grote aantal bezwaren betekent voor onze inwoners. Want hoe je het ook wendt of keert, uiteindelijk betalen zij de prijs.’

 • De Omgevingswet is nu van kracht

  30 januari 2024

  De Omgevingswet is in werking. Wilt u een vergunning aanvragen of melding doen voor een activiteit in de fysieke leefomgeving, bijvoorbeeld voor een dakkapel, een uitbreiding van woning of bedrijfspand, het kappen van een boom: dat kan via het nieuwe Omgevingsloket.

 • Kinderraad

  Kinderen en jongeren hebben een eigen verfrissende blik op zaken. Het is belangrijk om met kinderen te praten over onderwerpen die voor hen belangrijk zijn. Via de kinderraad kunnen leerlingen van de bovenbouw van de basisschool (10 tot 12-jarigen) kennismaken met politiek.