1 Januari 2024 gaat de Omgevingswet in

Over minder dan een half jaar gaat de nieuwe Omgevingswet in. Hiermee veranderen processen voor ruimtelijke initiatieven. Wat betekent dit voor lopende en nieuwe aanvragen? Wat kan dit jaar wel of niet nog volgens de wetgeving van nu?

Omgevingsvergunning in 2023

Wilt u dit jaar een omgevingsvergunning aanvragen? Dit kan volgens de wetgeving van nu tot 1 januari via www.omgevingsloket.nl

Bestemmingsplannen in 2023

De gemeente kan juridisch gezien geen bestemmingsplanwijzigingen weigeren voor de invoering van de Omgevingswet. Maar een aanvraag voor het wijzigen van een bestemmingsplan is vanaf nu niet meer haalbaar. Dit komt doordat de voorbereiding een half jaar duurt en de Omgevingswet dan al geldt. Een initiatiefnemer moet dan het plan aanpassen aan de eisen van de Omgevingswet. Dit zorgt voor meer werk, kosten en een langer proces voor de initiatiefnemer.  

Een nieuw plan indienen 

Als u bezig bent met de voorbereidingen van een concreet plan, dan kan u vanaf 1 januari een aanvraag voor een omgevingsplanactiviteit (hierna: OPA) doen. Als de aanvraag niet binnen het omgevingsplan past dan kunt u een aanvraag voor een Buitenplanse Omgevingsplanactiviteit (hierna: BOPA) doen. 

OPA of BOPA?

Voordat u de aanvraag indient gaan we graag met u in overleg. Zodat we kunnen nagaan of het om een OPA of een BOPA gaat. Wilt u dit afstemmen? Stuur dan een e-mail naar omgevingszaken@sliedrecht.nl

Bij het indienen van een BOPA aanvraag moet een 'goede onderbouwing van de effecten op de fysieke leefomgeving' (hierna: GoFlo) ingediend worden. Wij raden aan deze voorbereidingen nu al te starten omdat het opstellen van een GoFlo waarschijnlijk meer tijd in beslag zal nemen.

Wij denken met u mee

De gemeente denkt graag met u mee over uw initiatief. Daarom is overleggen over de te volgen aanpak belangrijk. Dit doen we graag met u aan de intake tafel. Samen kunnen we kijken onder welke voorwaarden het initiatief gerealiseerd kan worden. Wilt u hier meer over weten? Of een afspraak maken? Stuur dan een e-mail naar omgevingszaken@sliedrecht.nl

Voor meer informatie over de Omgevingswet gaat u naar onze website: www.sliedrecht.nl/omgevingswet_sliedrecht