September

 • Keuze opvanglocatie asielzoekers Sliedrecht vraagt nog nader onderzoek en overleg

  10 oktober 2023

  Het kabinet heeft onlangs opnieuw aandacht gevraagd aan gemeenten om asielzoekers op te vangen. De gemeente Sliedrecht ziet de grote urgentie voor de asielzoekersopvang en heeft daarom al eerder besloten mee te willen werken aan het realiseren aan een opvanglocatie. De locatie Kweldamweg-Zwijnskade lijkt een geschikte opvanglocatie voor asielzoekers. Of dit de daadwerkelijke locatie wordt, is afhankelijk van nader onderzoek en gesprekken met buurgemeenten. Daarvoor blijft de gemeente Sliedrecht actief in gesprek.

 • De 'Ik-doe-mee-premie'

  14 september 2023

  De Participatie- en Vrijwilligersbonus, die worden verstrekt door de Sociale Dienst Drechtsteden, worden samengevoegd en krijgen een nieuwe naam: de 'Ik-doe-mee-premie'.

 • Ondertekening samenwerkingsovereenkomst herstructurering Sliedrecht

  Samen werken aan een mooi, groen en duurzaam Sliedrecht flinke stap dichterbij

 • 1 Januari 2024 gaat de Omgevingswet in

  02 januari 2024

  Over minder dan een half jaar gaat de nieuwe Omgevingswet in. Hiermee veranderen processen voor ruimtelijke initiatieven. Wat betekent dit voor lopende en nieuwe aanvragen? Wat kan dit jaar wel of niet nog volgens de wetgeving van nu?

 • De gemeente zoekt stembureauleden voor de Tweede Kamerverkiezing

  07 september 2023

  Op woensdag 22 november is de Tweede Kamerverkiezing. Bent of kent u iemand die het leuk vindt om mee te helpen op het stembureau? Meld u dan aan als stembureaulid.

 • Nieuw: Contactpunt voor geldzorgen op de werkvloer

  07 september 2023

  Het leven is duur en het aantal mensen met geldzorgen groeit. Heeft u moeite om rond te komen terwijl u werk heeft? Of merkt u als werkgever dat dit speelt bij uw medewerkers? Dan kunt u terecht bij het Contactpunt Geldzorgen op de werkvloer dat sinds 1 september open is.