Lees hier alle nieuwsberichten

 • Intentieverklaring met Chemours geeft gemeenten financiële zekerheid voor herstel moestuinen

  02 juli 2024

  De gemeenten Dordrecht, Molenlanden, Papendrecht en Sliedrecht hebben met Chemours een intentieverklaring ondertekend. Hiermee biedt Chemours financiële zekerheid voor het herstel van de met PFAS verontreinigde moestuinen in onze gemeenten.

 • Gemeenten en Chemours stemmen in met start pilot herstel moestuinen

  02 juli 2024

  Pilotprojecten van start op drie locaties; Chemours biedt financiële ondersteuning

 • Centraal informatiepunt PFAS

  26 juni 2024

  Veel mensen maken zich zorgen over PFAS-vervuiling en hebben daar vragen over. Bijvoorbeeld: Kan ik wel of niet uit mijn moestuin eten? Is het veilig om in het buitenwater te zwemmen? Welke gevolgen heeft PFAS op mijn gezondheid?

 • Stroomstoring Drechtsteden-Chemours

  12 juni 2024

  Maandag 10 juni om 9.25 uur heeft er een stroomstoring in regio Dordrecht plaatsgevonden, waardoor bij Chemours Dordrecht direct de veiligheidssystemen in werking zijn getreden. De fabrieken hebben daardoor een noodstop gemaakt. Hierbij heeft er korte tijd een hogere uitstoot plaatsgevonden van stoffen die onder de brede definitie van PFAS vallen.

 • Alle eieren van hobbykippen in onze regio bevatten te veel PFAS

  30 mei 2024

  Afgelopen maanden heeft het RIVM onderzoek gedaan naar PFAS in eieren van hobbykippen in Zuid-Holland Zuid. Uit het onderzoek blijkt dat er teveel PFAS in de eieren zit. Daarom blijft het advies staan om geen eieren van hobbykippen te eten in Zuid-Holland Zuid.

 • Centraal informatiepunt PFAS online

  23 april 2024

  Heeft u vragen over PFAS? Dan kunt u voortaan terecht bij een centraal informatiepunt terecht. Hier vindt u informatie en nieuws en kunt u vragen stellen.

 • Uitnodiging inloopbijeenkomst PFAS-vervuiling

  16 mei 2024

  De gemeenten Sliedrecht, Dordrecht, Molenlanden en Papendrecht nodigen u van harte uit voor een informatieve inloopbijeenkomst over de PFAS*-vervuiling. Deskundigen van diverse organisaties zijn hierbij aanwezig. Zij beantwoorden vragen en geven toelichting op bepaalde ontwikkelingen.

 • Advies geen eieren eten van hobbykip blijft van kracht

  04 april 2024

  Nu de lente is begonnen, begint ook het legseizoen voor kippen. Uit de resultaten van het onderzoek naar PFAS in eieren van hobbykippen (van particulieren) bleek in december dat er te veel PFAS in zit. RIVM en GGD Zuid-Holland Zuid gaven daarbij het advies om deze eieren niet te eten. Dit advies geldt nog steeds. We brengen dit advies opnieuw onder de aandacht, omdat de kippen nu weer beginnen met leggen.

 • Gesprek gemeenten en Chemours na tussenvonnis leidt tot begin van aanpak opruimen vervuiling

  29 februari 2024

  Na het tussenvonnis van 27 september 2023 hebben de gemeenten Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Molenlanden verkennende gesprekken gehad met Chemours. Chemours sprak uit concreet iets te willen doen voor de gemeenschap. De gesprekken gingen over het vinden van manieren om de omgeving weer schoon te krijgen. Ook over de vergoeding van schade door de aanwezigheid van de chemische stoffen PFOA en GenX.

 • Info-bijeenkomst over PFAS

  29 november 2023

  De gemeenten Dordrecht, Molenlanden, Papendrecht en Sliedrecht houden op woensdag 13 december een informatieve inloopbijeenkomst over de PFAS-vervuiling. Deskundigen van diverse organisaties zijn hierbij aanwezig. Zij beantwoorden vragen en geven toelichting op bepaalde ontwikkelingen. De bijeenkomst vindt plaats in het gemeentehuis van Papendrecht van 16.00 tot 20.00 uur.

 • Stand van zaken onderzoek eieren

  03 november 2023

  Het onderzoek naar de aanwezigheid van PFAS in eieren is in volle gang. De gemeenten Dordrecht, Sliedrecht, Papendrecht en Molenlanden hebben opdracht gegeven tot dit onderzoek, omdat ze willen weten of het voor bewoners veilig is eieren te eten uit de omgeving van de chemische fabriek Chemours (voorheen DuPont). We verwachten dat de resultaten in het voorjaar van 2024 bekend zijn.

 • Gemeenten tevreden met vonnis Dupont/Chemours

  27 september 2023

  Dupont/Chemours is verantwoordelijk voor de vervuiling die zij hebben veroorzaakt door de uitstoot van PFOA en GenX. Dat heeft de rechter vandaag in het tussenvonnis bekrachtigd. Ook oordeelt de rechter dat de bedrijven onrechtmatig hebben gehandeld in de periode 1984-1998. De gemeenten Dordrecht, Molenlanden, Papendrecht en Sliedrecht voelen zich gesteund.

 • Rechtspraak: Chemours handelde onrechtmatig met uitstoot van PFOA

  De rechtbank Rotterdam heeft vandaag een (tweede) tussenvonnis gewezen in de zaak die de gemeenten Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Molenlanden tegen onder meer Chemours en haar rechtsvoorganger DuPont (oud) hebben aangespannen. In dit vonnis is vast komen te staan dat de uitstoot van PFOA door Chemours in een bepaalde periode onrechtmatig was. Voor die periode is Chemours ook aansprakelijk voor de schade die de gemeenten daardoor hebben geleden.

 • Reactie op uitspraak rechter zaak Chemours live te volgen

  26 september 2023

  Woensdag 27 september doet de rechter uitspraak in de zaak die de gemeenten Dordrecht, Sliedrecht, Papendrecht en Molenlanden hebben aangespannen tegen DuPont/Chemours.

 • Europees verbod op PFAS stap dichterbij

  14 september 2023

  De gemeenten Dordrecht, Molenlanden, Papendrecht en Sliedrecht pleiten al jaren voor een verbod op PFAS. Deze oproep krijgt steun. Europa werkt aan een verbod op het maken, verhandelen en gebruiken van PFAS. Dat voorstel ligt nu op tafel.

 • Vervolgonderzoek naar PFAS in eieren van start

  31 augustus 2023

  Verschillende inwoners houden kippen en eten de eieren die deze kippen leggen. Het is daarom belangrijk om te weten of er PFAS terecht komen in de eieren. En wat dit betekent voor de inwoners die deze eieren eten. Daarom starten de gemeenten Dordrecht, Molenlanden, Papendrecht en Sliedrecht een uitgebreid onderzoek daarnaar.

 • Nader onderzoek RIVM PFAS Merwelanden

  17 augustus 2023

  Provincie verlengt negatief zwemadvies voor recreatieplas Merwelanden De provincie Zuid-Holland blijft adviseren om niet te zwemmen in recreatieplas Merwelanden in Dordrecht. Zwemmen in deze plas kan, in combinatie met de inname van PFAS uit andere bronnen, ervoor zorgen dat mensen te veel PFAS binnenkrijgen. En dat kan gevolgen hebben voor de gezondheid. Dit blijkt uit nader onderzoek door het RIVM in opdracht van de provincie en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

 • Negatief zwemadvies voor recreatieplas Merwelanden

  05 december 2023

  De waterschappen Hollandse Delta en Rivierenland hebben op meerdere locaties PFAS in het oppervlaktewater aangetroffen. Een aantal van deze locaties betreft zwem- en recreatiewater. De provincie Zuid-Holland heeft aan het RIVM gevraagd of er veilig gezwommen kan worden in de betreffende zwem- en recreatielocaties. Op basis van de meest recente data van de waterschappen concludeert het RIVM dat het in 12 van de 13 beoordeelde locaties, waaronder ook het Lammetjeswiel, veilig is om te zwemmen. Voor recreatieplas Merwelanden geldt dat er aanvullend onderzoek nodig is. De provincie heeft daarop besloten een negatief zwemadvies af te geven voor zwemmen in recreatieplas Merwelanden.

 • Onvergunde stof aangetroffen in bedrijfsafvalwater Chemours

  13 juli 2023

  De provincie wil Chemours een last onder dwangsom opleggen. Bij een meting van het bedrijfsafvalwater van het bedrijf is de stof TFA (Trifluorazijnzuur) aangetroffen. Daarvoor heeft Chemours geen vergunning. De gemeenten vinden de gang van zaken zorgwekkend en willen snel meer duidelijkheid. Als Chemours inderdaad een onvergunde stof loost, dan vinden wij dat onbegrijpelijk.

 • Vragen door nieuwe uitzending Zembla over Chemours

  13 juli 2023

  Zembla heeft een vervolg gemaakt op de uitzending ‘De PFAS-doofpot’ over DuPont/Chemours. Het gaat in op PFAS in sloot- en zwemwater rondom Chemours. Er worden stevige uitspraken gedaan. Wij snappen dat dit vragen oproept en dat inwoners zich zorgen maken. Als gemeenten willen wij duidelijkheid voor onze inwoners. We willen hen goed informeren en adviseren. Op dit moment brengen wij de antwoorden in kaart. Hieronder vindt u alvast de eerste informatie en onze reactie.

 • Vragen gesteld na de Zembla-aflevering ‘De PFAS-doofpot’

  13 juli 2023

  De gemeenten Dordrecht, Sliedrecht, Papendrecht en Molenlanden ontvingen verschillende reacties van inwoners na de Zembla uitzending 'de PFAS-doofpot' van 15 juni 2023. Inwoners maken zich zorgen over de gevolgen van de PFAS-verontreiniging voor hun gezondheid. Wij begrijpen goed dat inwoners geschrokken zijn. We hebben de Dienst Gezondheid en Jeugd (GGD) en de drinkwaterbedrijven gevraagd om op de vragen te reageren.

 • Gezamenlijke reactie van de vier gemeenten op uitzending Zembla over Chemours

  13 juli 2023

  We begrijpen goed dat inwoners geschrokken zijn van de uitzending van Zembla over DuPont/Chemours. Het is voor iedereen confronterend om te zien. Wij vinden dat inwoners en anderen niet geconfronteerd mogen worden met de gevolgen van de uitstoot van PFAS door deze bedrijven. Deze stoffen horen niet thuis in het milieu, niet in ons water, niet in onze bodem, niet in ons voedsel.

 • Wat kan ik zelf doen om contact met PFAS te verminderen?

  13 juli 2023

  PFAS zitten in kleine hoeveelheden in veel producten die we allemaal dagelijks nodig hebben, zoals voedsel, drinkwater en kleding. Het kan ook in veel andere producten zitten. Het is daarom bijna niet mogelijk om helemaal te voorkomen dat u in aanraking komt met PFAS.

 • OVV-rapport Onderzoek Industrie en Omwonenden

  13 april 2023

  Hoe worden inwoners in Nederland beschermd tegen de risico's van industriële uitstoot en lozingen? Daar deed de Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoek naar. Lees hier de gezamenlijke reactie van de gemeente Dordrecht, Sliedrecht, Papendrecht en Molenlanden op het onderzoek Industrie en Omwonenden van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

 • Uitspraak rechtbank beroep Chemours

  13 juli 2023

  De rechtbank Den Haag heeft vrijdag 17 maart Chemours grotendeels in het gelijk gesteld in een zaak tegen de provincie Zuid-Holland. Chemours maakt bezwaar tegen de strengere eisen die de provincie Zuid-Holland wil opleggen voor de uitstoot van het bedrijf.

 • Rechter buigt zich over de zaak over schade door PFAS die gemeenten hebben aangespannen tegen Chemours

  13 juli 2023

  De gemeenten Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Molenlanden stonden 14 maart tegenover Chemours en DuPont en Corteva in de rechtszaal. De gemeenten stellen de bedrijven aansprakelijk voor de schade die zij hebben geleden, lijden en mogelijk in de toekomst nog zullen lijden als gevolg van de uitstoot van PFAS. 27 september doet de rechter uitspraak.

 • PFAS in mijn tuin

  21 juli 2023

  Hoeveel PFAS zit er in mijn (moes)tuin? Hoeveel komt er terecht in de door mij geteelde groenten en fruit? Kan ik (blijven) eten uit mijn eigen tuin? En hoe kan ik mijn tuin het beste water geven? Op die vragen is na uitgebreid onderzoek een antwoord.

 • Afvaltransporten met PFAS naar België voorlopig niet meer mogelijk

  De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) geeft uit voorzorg geen vergunningen meer af voor transporten met PFAS-houdend afval dat bestemd is voor verwerking bij de Belgische afvalverwerker Indaver.