Intentieverklaring met Chemours geeft gemeenten financiële zekerheid voor herstel moestuinen

De gemeenten Dordrecht, Molenlanden, Papendrecht en Sliedrecht hebben met Chemours een intentieverklaring ondertekend. Hiermee biedt Chemours financiële zekerheid voor het herstel van de met PFAS verontreinigde moestuinen in onze gemeenten.

Dit geldt ook voor het onderzoek voor de aanpak van recreatieplas Merwelanden, zodat daar weer gezwommen kan worden. De gemeenten vinden dit een positieve stap. Tenslotte gaan de gemeenten met Chemours in gesprek over de invulling van een door Chemours op te richten fonds. Daarbij komt aan de orde: de reikwijdte en de omvang van het fonds, welke thema’s het fonds behelst en wat hieruit kan worden vergoed dan wel betaald.

De intentieverklaring komt voort uit de gesprekken die de gemeenten met Chemours hebben gevoerd na het tussenvonnis van de Rechtbank Rotterdam op 27 september 2023. Deze gesprekken gingen over het vinden van manieren om de omgeving weer schoon te krijgen. Te beginnen met het herstel van moestuinen en zwemplas Merwelanden. De ondertekende intentieverklaring is een mooie tussenstap naar een vaststellingsovereenkomst, waarin afspraken definitief worden vastgelegd.  

Moestuinen en zwemplas Merwelanden

De gemeentebesturen van Dordrecht, Molenlanden, Papendrecht en Sliedrecht hebben in juni  ingestemd met de start van de pilot in moestuinen op drie locaties in Molenlanden, Papendrecht en Sliedrecht. Het water van zwemplas Merwelanden wordt nog via bemonstering geanalyseerd. Op basis van de resultaten zal een onafhankelijk projectteam een plan van aanpak opstellen.