Uitspraak rechtbank beroep Chemours

De rechtbank Den Haag heeft vrijdag 17 maart Chemours grotendeels in het gelijk gesteld in een zaak tegen de provincie Zuid-Holland. Chemours maakt bezwaar tegen de strengere eisen die de provincie Zuid-Holland wil opleggen voor de uitstoot van het bedrijf.

Het beroep van Chemours richtte zich in hoofdlijnen op drie onderdelen van de besluiten:

  • De behandeling van (potentieel) zeer zorgwekkende stoffen (pZZS), vanuit het voorzorgbeginsel;
  • Een vermindering van uitstoot voorschrijven van 99% van voornamelijk PFAS naar de lucht vanaf 2025, op grond van nieuwe technische mogelijkheden;
  • Extra voorschriften voor monitoring, registratie en rapportage als aanvulling op de landelijke afvalstoffenregelgeving.

De provincie gaat samen met haar advocaat en DCMR Milieudienst Rijnmond de uitspraak grondig bestuderen. Op basis daarvan bepaalt de provincie de vervolgstappen. Meer informatie over de uitspraak leest u op de website van de provincie.

"Wij vinden dit uiteraard een zeer teleurstellende uitspraak. Wij zijn van mening dat er sneller naar een nul-emissie van GenX en andere gevaarlijke stoffen moet worden toegewerkt. Wij verwachten ook van het bedrijf een groter gevoel van verantwoordelijkheid dan uit deze rechtsgang blijkt. Wij leggen daarom contact met de provincie over hun vervolgstappen op deze uitspraak."