April

 • Gemeente aan de slag met Ravijnjaar

  23 april 2024

  Maandag 22 april was er een vergadering met het college en de gemeenteraad over de meerjarenraming van de gemeentelijke begroting. Het college besprak met de gemeenteraad het proces naar definitieve besluiten over het zogenaamde 'Ravijnjaar'.

 • Werkzaamheden aan de Fuutstraat

  19 april 2024

  In de wijk Vogelbuurt-Zuid verricht Aannemer De Kuiper Infrabouw werkzaamheden uit, in opdracht van Gemeente Sliedrecht. De werkzaamheden in fase 2 zijn tijdelijk stopgezet.

 • Opvang Oekraïense vluchtelingen in Sliedrecht

  19 april 2024

  Afgelopen dagen verscheen een bericht op Sliedrecht24 over de financiering van de gemeentelijke opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen. Burgemeester de Vries neemt met kracht afstand van het bericht waarin gesteld wordt dat de gemeente Sliedrecht om financiële redenen een veilig heenkomen biedt aan Oekraïense vluchtelingen. "Sliedrecht toont zich vanaf het ontstaan van deze verschrikkelijke oorlog solidair met de slachtoffers daarvan. Met dank aan de grote inzet van een ondernemer, diverse gezinnen, vele vrijwilligers en die van onze ambtenaren waren wij als een van de eerste gemeenten in staat om een grote groep vluchtelingen op te vangen. Allen lieten en laten daarin nog steeds hun hart spreken."

 • Overdracht Crossline monument is prachtige Sliedrechtse traditie

  17 april 2024

  Leerlingen van groep 8 van basisschool Henri Dunant hebben op woensdag 17 april het Crossline monument in Sliedrecht overgedragen aan de leerlingen van groep 7. Dankzij deze traditie blijft dit herdenkingsmonument in goede staat en worden de verhalen over de dappere Liniecrossers doorverteld.

 • Nieuw bestemmingsplan Sliedrecht Buiten

  18 april 2024

  Sliedrecht Buiten wordt één van de belangrijke sportieve knooppunten in de gemeente. Behalve ruimte voor sportverenigingen komt er in het gebied een Toeristische Overstappunt (TOP) met parkeervoorziening, een openbaar wandelgebied en een horecavoorziening. Op 14 mei wordt het definitieve bestemmingsplan van Sliedrecht Buiten en Stationspark III oordeelsvormend voorgelegd aan de Raad.

 • 15 t/m 18 april: Onderhoud deel Deltalaan

  11 april 2024

  De Deltalaan is afgelopen jaren intensief gebruikt door verkeer en aanleg van het warmtenet. Om de weg weer in goede staat terug te brengen is besloten om de bovenlaag van het asfalt te vervangen. Het onderhoud is op dit moment al nodig.

 • Aanmelden kranslegging donderdag 4 mei a.s.

  11 april 2024
 • SOJS blijft gebruiker pand Elektra

  09 april 2024

  De rechter heeft de gemeente Sliedrecht op dinsdag 2 april in het gelijk gesteld voor wat betreft de opzegging van de huurovereenkomst met SOJS. De uitspraak betekent dat de oude huurovereenkomst met SOJS rechtsgeldig is opgezegd.

 • Derdelanders in Sliedrecht

  05 april 2024

  Derdelanders zijn mensen die vanwege de oorlog uit Oekraïne zijn gevlucht en daar ook woonden, maar niet de Oekraïense nationaliteit hebben.

 • De gemeente zoekt stembureauleden voor de verkiezing Europees Parlement

  03 april 2024

  Op donderdag 6 juni 2024 is de verkiezing voor het Europees Parlement. Bent of kent u iemand die het leuk vindt om mee te helpen op het stembureau? Meld u dan aan als stembureaulid.

 • Kinderen een topdag bezorgen bij Kids And Cars 2024

  03 april 2024

  Kinderen die het minder goed hebben en kinderen die vaak in een ziekenhuis moeten verblijven een onvergetelijke dag laten beleven. Dat is het doel van Kids And Cars.

 • Rechter stelt gemeente in het gelijk

  02 april 2024

  Op dinsdag 2 april heeft de rechter de gemeente in het gelijk gesteld voor wat betreft de opzegging van de huurovereenkomst met SOJS. De rechter heeft geoordeeld dat de gemeente zorgvuldig heeft gehandeld. De gemeente mag voor het verbouwde pand nieuwe afspraken maken.