SOJS blijft gebruiker pand Elektra

De rechter heeft de gemeente Sliedrecht op dinsdag 2 april in het gelijk gesteld voor wat betreft de opzegging van de huurovereenkomst met SOJS. De uitspraak betekent dat de oude huurovereenkomst met SOJS rechtsgeldig is opgezegd.

De uitspraak van de rechter betekent dat de Stichting Open Jeugdwerk Sliedrecht (SOJS) geen hoofdhuurder meer is van pand Elektra. SOJS blijft wel een belangrijke huurder. In de huidige situatie kan SOJS op basis van nieuwe afspraken haar activiteiten in de vorm van het jeugd- en jongerenwerk en podiumactiviteiten vanuit het verbouwde pand Elektra vervolgen. Dat wordt vanuit het college van burgemeester en wethouders toegejuicht.

Dat betekent dat het Tuinfeest, Bluesnacht en alle jongerenactiviteiten gewoon kunnen plaatsvinden. Van het pand kunnen nu ook andere groepen uit de samenleving gebruik maken in de lijn van de multifunctionele invulling van het pand.

De gemeente gaat met het bestuur van SOJS in gesprek om nieuwe afspraken te maken over de huur en het gebruik van het pand Elektra. Belangrijk is dat de jongerenactiviteiten en de podiumactiviteiten weer spoedig kunnen plaatsvinden.

pand stationsweg 4