Opvang Oekraïense vluchtelingen in Sliedrecht

Afgelopen dagen verscheen een bericht op Sliedrecht24 over de financiering van de gemeentelijke opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen. Burgemeester de Vries neemt met kracht afstand van het bericht waarin gesteld wordt dat de gemeente Sliedrecht om financiële redenen een veilig heenkomen biedt aan Oekraïense vluchtelingen. "Sliedrecht toont zich vanaf het ontstaan van deze verschrikkelijke oorlog solidair met de slachtoffers daarvan. Met dank aan de grote inzet van een ondernemer, diverse gezinnen, vele vrijwilligers en die van onze ambtenaren waren wij als een van de eerste gemeenten in staat om een grote groep vluchtelingen op te vangen. Allen lieten en laten daarin nog steeds hun hart spreken."

De gemeente Sliedrecht nam haar verantwoordelijkheid zonder dat er helderheid was over de bekostiging van deze huisvesting door de rijksoverheid en zonder dat er maar iets was geregeld voor het leefgeld van de vluchtelingen. "Daarom waren wij blij met de maatschappelijke initiatieven binnen Sliedrecht, waarmee goederen en gelden werden ingezameld," aldus De Vries. "Daardoor was het mogelijk om de Oekraïense vluchtelingen bij hun aankomst kleding, toiletartikelen, speelgoed enz. te verstrekken. Toen de basis op orde was, was er ruimte om met het ingezamelde geld leuke extra's te bekostigen, die bijdroegen aan het welzijn van de vluchtelingen en vooral ook van de kinderen."

Dank aan alle initiatiefnemers en gulle gevers

In de loop van de tijd werd ons duidelijk dat die vergoedingsregeling ruim voldoende was voor het bekostigen van alle kosten van de opvang door gemeenten. De gemeente Sliedrecht heeft nooit ten onrechte gebruik gemaakt van de ingezamelde goederen of gelden. Wij zijn de initiatietnemers en de gulle gevers voor al hun bijdragen nog zeer dankbaar.

Vergoeding van het Rijk

Het is voor gemeente Sliedrecht een vanzelfsprekendheid om deze vluchtelingen op te vangen en hen te voorzien van huisvesting, inrichting en de dagelijkse levensbehoeften. Pas later werd de vergoedingsregeling voor gemeenten en de leefgeldregeling voor vluchtelingen bekend gemaakt.
Het Rijk keert vaste bedragen uit voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen in de gemeentelijke opvang. Dat zijn bedragen per gerealiseerde opvangplek per dag. Tot en met 14 oktober 2022 was dat 100 euro per dag, ongeacht de werkelijke kosten die werden gemaakt. Nog niet eerder hadden de Rijksoverheid en gemeenten hier ervaring mee. Sliedrecht is met behulp van een lokale ondernemer snel gestart met de gemeentelijke opvang, zonder te weten wat de precieze kosten en wat de Rijksbekostiging zouden zijn. Dat paste bij de toenmalige crisissituatie. Zoals later bleek, hielden bijna alle gemeenten hieraan over. Op basis van een kostprijsonderzoek is dit bedrag daarom eind 2022 bijgesteld naar 83 euro en in 2024 naar 61 euro per dag.
Het Rijk noemt dit een reële vergoeding voor alle kosten die gemeenten maken.
Uit deze bedragen moeten alle directe en indirecte kosten worden betaald, exclusief het leefgeld dat de vluchtelingen ontvangen. Als er gelden overblijven mogen gemeenten die behouden. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten adviseert gemeenten om dat ook te doen, omdat het onzeker is of in de toekomst de vergoeding volledig zal volstaan. De gemeente Sliedrecht heeft er overigens voor gekozen om uit de reeds ontvangen gelden ook een interne verbouwing te bekostigen van Stationspark 200, waarbij we 30-40 extra opvangplekken realiseren. Al eerder is publiek gedeeld dat dat bedrag niet is gedeclareerd bij het rijk.

Openheid over financiën

De gemeente Sliedrecht was in de jaarrekening 2022 volstrekt open over de het feit dat er meer geld voor de opvang was ontvangen dan er uiteindelijk nodig was. In de jaarrekening 2023 komt dit nogmaals aan de orde. De raad heeft in 2023 besloten het overschot te reserveren voor de Koers 2030 en daarmee voor onze Sliedrechtse samenleving. Burgemeester Jan de Vries: "Diezelfde samenleving toont zich gelukkig nog steeds solidair met de mensen die voor de oorlog in hun land zijn gevlucht en die hier gastvrij ontvangen worden."

Voor meer informatie:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/opvang-vluchtelingen-uit-oekraine/informatie-voor-overheden