Ondertekening samenwerkingsovereenkomst herstructurering Sliedrecht

Samen werken aan een mooi, groen en duurzaam Sliedrecht flinke stap dichterbij

Op dinsdag 12 september ondertekenden wethouder Ton Spek en directeur-bestuurder van Tablis Wonen Liesbeth Marchesini de samenwerkingsovereenkomst Binnenstedelijke Herstructurering Sliedrecht. Dit is de volgende, belangrijke stap in het proces om met elkaar Sliedrecht nog mooier en groener te maken. Dat gebeurt door voldoende duurzame huur- en koopwoningen voor verschillende doelgroepen in het dorp te bouwen. Tablis Wonen en de gemeente bouwen zo aan de toekomst van Sliedrecht.

Meer woningen

Tablis Wonen en de gemeente willen er samen voor zorgen dat de inwoners ook in de toekomst met plezier wonen, recreëren en werken in een groen Sliedrecht. Dat betekent onder andere meer duurzame woningen, meer verschillende woningtypes voor de diverse doelgroepen en de verbetering van de woonomgeving. “Daarom zijn we blij dat we deze week de samenwerkingsovereenkomst ondertekenden”, aldus Liesbeth Marchesini. “Hiermee is de basis gelegd om Sliedrecht niet alleen mooier te maken maar ook woningen toe te voegen aan de woningvoorraad. Dat is hard nodig, want de wachtlijsten voor een huurwoning zijn nog nooit zo lang geweest. Ook duurzame koopwoningen maken onderdeel uit van de planvorming.”

Samen met inwoners

Er komt een groene verbinding tussen de rivier en de polder, er worden gebouwen en woongebouwen gesloopt en er komen nieuwe woongebouwen, woningen en voorzieningen. Vorig jaar is een intentieovereenkomst gesloten om een haalbaarheidsstudie uit te voeren. De voorlopige conclusie is dat de gemaakte plannen haalbaar zijn. Wethouder Ton Spek: “Er wordt de komende jaren volop ontwikkeld in Sliedrecht, wat we doen voor én met onze inwoners. Voor 2030 bouwen we minimaal 2.000 woningen, in Sliedrecht-Noord en in het huidige Sliedrecht. Dat betekent groei, om aan de stijgende woonvraag te voldoen, zelfstandigheid te behouden en de lokale economie een boost te geven. Samen bouwen we zo aan de toekomst van Sliedrecht!”

Bijeenkomsten

Projectleider van de gemeente Sliedrecht, Omar Laghzaoui, legt het proces uit: “Kort voor het zomerreces hebben we verschillende informatieavonden georganiseerd, om inwoners op de hoogte te brengen van de plannen. Nu we de samenwerkingsovereenkomst hebben getekend, werken we de plannen verder uit. Daarbij raadplegen we graag onze inwoners, om zo het bestemmingsplan voor te bereiden. In oktober en november organiseren we opnieuw bijeenkomsten, waarin we schetsen laten zien voor de diverse locaties. We hopen dat op die avonden veel inwoners aanwezig zijn, om mee te denken over de toekomst van Sliedrecht.”

Vervolgproces

Begin 2024 krijgen inwoners de terugkoppeling, wat er met hun ideeën en suggesties is gedaan. Kort daarna zal het bestemmingsplan ter inzage. Vervolgens sluiten Tablis Wonen en de gemeente in 2024 een realisatie overeenkomst.

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst herstructurering sliedrecht