Ruimtelijke plannen

 • Ruimte en ruimtelijke plannen

  Ruimte is schaars in Sliedrecht. Daarom moeten we keuzes maken. Bijvoorbeeld welke ruimte bestemd is voor wonen of voor werken. Waar nieuwe wegen moeten komen. Of juist plek voor recreatie. Bij deze 'ruimtelijke ordening' kijken we naar verschillende aspecten en belangen.

 • Structuurvisie

  In de Structuurvisie Sliedrecht 2020 staat in grote lijnen hoe we met de ruimte (kunnen) omgaan. Deze visie is het kader voor bestemmingsplannen. Hieraan toetsen we nieuwe gebiedsontwikkelingen en ruimtelijke plannen.

 • Bestemmingsplan

  Voor alle grond in Nederland geldt een bestemmingsplan. Dat staat in de wet. Het woord ‘bestemming’ slaat op de functie van een gebied. Zoals wonen, werken, groen of verkeer. Wilt u bijvoorbeeld een huis bouwen? Dan is het bestemmingsplan belangrijk voor u.

 • Beheersverordening

  Soms is het onduidelijk wanneer we nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen kunnen verwachten. Of is sprake van een gebied waarin voorlopig geen ontwikkelingen zijn voorzien. We maken dan geen nieuw bestemmingsplan, maar een beheersverordening.

 • Wijzigingsplan, uitwerkingsplan of 'kruimel'afwijking

  Om af te wijken van een geldend bestemmingsplan, is niet altijd een nieuw bestemmingsplan nodig. Soms kan het ook met een wijzigingsplan, uitwerkingsplan of omgevingsvergunning voor het strijdig gebruiken van het bestemmingsplan (projectbesluit, 'kruimel'afwijking).

 • Voorbereidingsbesluit

  Soms wil de gemeente een gebied beschermen tegen ongewenste ontwikkelingen. We kunnen dan een voorbereidingsbesluit vaststellen.

 • Overige ruimtelijke plannen en besluiten

  Er zijn nog meer manieren om de ruimtelijke ordening van Sliedrecht in goede banen te leiden. Bijvoorbeeld via ontwerpbesluiten en coördinatiebesluiten. Actuele plannen en besluiten vindt u hier.

 • Bouwplannen

  Wilt u gaan bouwen of verbouwen? Check dan naast het bestemmingsplan ook of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Bouwplannen inzien kan via het bouwarchief.

 • Participatie: in gesprek met buren en omgeving

  Bent u bezig met een bouwplan? Bespreek dit dan op tijd met uw buren en met andere mensen in de buurt. Zeker als het een plan is met veel invloed op de omgeving. Het gaat dan om een plan dat niet past in het huidige bestemmings- of omgevingsplan. Denk bijvoorbeeld aan de uitbreiding van uw bedrijf.