Wijzigingsplan, uitwerkingsplan of 'kruimel'afwijking

Om af te wijken van een geldend bestemmingsplan, is niet altijd een nieuw bestemmingsplan nodig. Soms kan het ook met een wijzigingsplan, uitwerkingsplan of omgevingsvergunning voor het strijdig gebruiken van het bestemmingsplan (projectbesluit, 'kruimel'afwijking).

  • Wijzigingsplan: in het bestemmingsplan staat soms een bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders  om  het bestemmingsplan  te veranderen. Zo'n verandering heet een wijzigingsplan.
  • Uitwerkingsplan: in het bestemmingsplan staat soms een verplichting voor het college van burgemeester en wethouders om het bestemmingsplan verder uit te werken. Zo'n uitwerking heet een uitwerkingsplan.
  • Omgevingsvergunning strijdig gebruik bestemmingsplan: Via een omgevingsvergunning kun je soms afwijken van het bestemmingsplan. Dit zijn de mogelijkheden:

 

  1. Binnenplanse afwijking (in het bestemmingsplan opgenomen)
  2. Buitenplanse afwijking met reguliere voorbereidingsprocedure (kruimelgevallen)
  3. Buitenplanse afwijking met uitgebreide voorbereidingsprocedure (grote afwijkingen waarbij het ontwerpbesluit ter inzage wordt gelegd)

Wijzigingsplannen

Op dit moment zijn er geen wijzigingsplannen in Sliedrecht.

Uitwerkingsplannen

•    Vastgesteld bestemmingsplan Baanhoek-West, uitwerkingsplan bedrijfslussen

Omgevingsvergunningen (projectbesluiten)

Op dit moment zijn er geen projectbesluiten in Sliedrecht.