Bestemmingsplan

Voor alle grond in Nederland geldt een bestemmingsplan. Dat staat in de wet. Het woord ‘bestemming’ slaat op de functie van een gebied. Zoals wonen, werken, groen of verkeer. Wilt u bijvoorbeeld een huis bouwen? Dan is het bestemmingsplan belangrijk voor u.

In het bestemmingsplan staat welke functie waar is toegestaan. Er staan ook regels in. Bijvoorbeeld over bouwhoogte en afstand tot de buren. Iedereen moet zich aan het plan houden. Dus de overheid én inwoners.

Bestemmingsplan bepaalt

Een bestemmingsplan is belangrijk als u bijvoorbeeld een huis of bedrijfspand wilt kopen of (ver)bouwen. Het bestemmingsplan bepaalt of en wat u mag bouwen. De gemeente kijkt of uw aanvraag voor een omgevingsvergunning past in het bestemmingsplan. Kijk ook altijd naar de mogelijkheden in de omgeving! Nieuwe bouwplannen bij u in de buurt kunnen invloed hebben op uw woonsituatie.

Procedure en inspraak bestemmingsplannen

De gemeenteraad stelt bestemmingsplannen vast. Maar voor het zover is, gaat een bestemmingsplan door verschillende fases. Tijdens deze procedure kunnen inwoners reageren op het plan.

Voorontwerpbestemmingsplan

Meestal maakt de gemeente eerst een voorontwerpbestemmingsplan. Dit leggen we ter inzage. Hoe en waar leest u op de gemeentepagina in het Kompas. U kunt als inwoner een inspraakreactie geven. Burgemeester en wethouders kijken dan of ze het plan moeten aanpassen.

Ontwerpbestemmingsplan

Het eventueel aangepaste plan heet het ontwerpbestemmingsplan. Dit is het plan dat burgemeester en wethouders willen uitvoeren. Ook het ontwerp bestemmingsplan leggen we ter inzage. Hoe en waar leest u weer op de gemeentepagina in het Kompas. Heeft u opmerkingen op het plan? Dan kunt u uw zienswijze geven.

Vastgesteld bestemmingsplan

Het plan gaat dan naar de gemeenteraad. De raad kijkt ook naar de eventuele zienswijzen en stelt het bestemmingsplan vast. Ook dit leest u weer op de gemeentepagina in het Kompas. U kunt nog in beroep gaan tegen een vastgesteld bestemmingsplan bij de Raad van State. Na de beroepsperiode treedt het bestemmingsplan in werking.

Op www.ruimtelijkeplannen.nl vindt u alle onherroepelijke bestemmingsplannen die gelden in de gemeente Sliedrecht.