Ruimte en ruimtelijke plannen

Ruimte is schaars in Sliedrecht. Daarom moeten we keuzes maken. Bijvoorbeeld welke ruimte bestemd is voor wonen of voor werken. Waar nieuwe wegen moeten komen. Of juist plek voor recreatie. Bij deze 'ruimtelijke ordening' kijken we naar verschillende aspecten en belangen.

Om de ruimtelijke ordening in goede banen te leiden, zijn er wetten en regels. Bijvoorbeeld over verschillende planvormen en instrumenten. Maar ook waaruit een plan moet bestaan, hoe het tot stand moet komen en hoe het zit met besluitvorming (de procedure).

De gemeente Sliedrecht heeft verschillende plannen met informatie over de verdeling van de ruimte in onze gemeente. [overzicht met directe link naar juiste pagina. Inhoud bijbehorende pagina's zie hieronder]