Aanleg warmtenet Deltalaan

In opdracht van energie- en afvalbedrijf HVC legt aannemer A. Hak de komende maanden de hoofdleidingen voor het warmtenet Sliedrecht aan in de Deltalaan. Het grootste deel van de aanleg gaat via ondergrondse boringen. Dit werkt sneller en geeft minder overlast. Eén van deze boringen wordt in de Deltalaan ter hoogte van de Zuiderzeestraat uitgevoerd.

Afsluitingen Deltalaan ter hoogte van de Zuiderzeestraat

Al is het maar tijdelijk, de aanleg van een warmtenet heeft altijd een grote impact op de bereikbaarheid en de doorstroming van het verkeer. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren is het helaas toch nodig om sommige kruisingen, straten en parkeerplaatsen tijdelijk af te sluiten en omleidingen voor het fiets- en gemotoriseerd verkeer in te stellen. Zo ook nu in de Deltalaan ter hoogte van de Zuiderzeestraat. Deze afsluiting gaat duren van 6 oktober tot en met 9 december 2022. Op bijgaande kaartje staat aangegeven welk gedeelte van de weg word afgesloten.

2-Kaartje wegwerkzaamheden Deltalaan

Meer informatie of op de hoogte blijven van de aanleg van het warmtenet en de benodigde wegafsluitingen die daarbij nodig zijn? Kijk dan op de aankondigingen Buiten Bezig of ga naar de website www.hvcgroep.nl/warmtenet-sliedrecht.

Verwijderen asbest

Tijdens voorbereidingen voor deze werkzaamheden is bij een grondonderzoek asbest aangetroffen. Het asbest zit in de onderlaag (fundering ten behoeven van het asfalt) van de Deltalaan ter hoogte van de Zuiderzeestraat / kantoor van Tablis Wonen. Om de werkzaamheden voor de aanleg van het warmtenet uit te kunnen voeren, moet eerst het asbest verwijderd worden. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door Antea Group, een bedrijf dat gespecialiseerd is in asbestsanering. De werkzaamheden voor het verwijderen van het asbest staan gepland van donderdag 6 oktober tot en met vrijdag 21 oktober.

Vragen?

Heeft u vragen over de aanleg van het warmtenet in Sliedrecht? Of wilt u meer weten over bepaalde werkzaamheden? Stuur dan een e-mail naar warmtenetsliedrecht@hvcgroep.nl. Of neem contact op via de Klantenservice van HVC via 0800 - 0700 (gratis, kies optie 2), bereikbaar op werkdagen van 08.30 uur tot 17.00 uur.