Even teruglezen

  • Sliedrecht opent Gemeentekantoor voor tijdelijke crisisnoodopvang asielzoekers

    12 september 2022
  • Verlenging opvang vluchtelingen Sliedrecht

    21 december 2022

    In de media komt vaak terug dat de vluchtelingenstroom groot blijft. Burgemeester De Vries heeft samen met de wethouders besloten dat de crisisnoodopvang in het Gemeentekantoor in ieder geval open blijft tot 1 april 2023. Daarnaast is ook besloten dat de noodopvang voor Oekraïners open blijft tot 1 april 2024. Over de verlenging van de openstelling van de opvanglocaties zijn ook afspraken gemaakt binnen de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en met het kabinet.