Verlenging opvang vluchtelingen Sliedrecht

In de media komt vaak terug dat de vluchtelingenstroom groot blijft. Burgemeester De Vries heeft samen met de wethouders besloten dat de crisisnoodopvang in het Gemeentekantoor in ieder geval open blijft tot 1 april 2023. Daarnaast is ook besloten dat de noodopvang voor Oekraïners open blijft tot 1 april 2024. Over de verlenging van de openstelling van de opvanglocaties zijn ook afspraken gemaakt binnen de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en met het kabinet.

Crisisnoodopvang asielzoekers

Naast de grote instroom is er op korte termijn nog geen zicht op grootschalige landelijke opvanglocaties. Aan iedere Veiligheidsregio is gevraagd 450 crisisnoodopvangplekken te realiseren voor reguliere asielzoekers (niet zijnde Oekraïense ontheemden). In Sliedrecht zijn 50 plekken gerealiseerd. De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid is verantwoordelijk voor de exploitatie van deze crisisnoodopvang.

Gemeenten hebben eerder met het Rijk afgesproken uiterlijk tot en met 31 december de  crisisnoodopvang te organiseren. Op basis van een landelijk transitieplan zou daarna de opvang weer teruggaan naar het COA. Het is inmiddels duidelijk geworden dat een overdracht per 1 januari helaas niet haalbaar is. Met het Veiligheidsberaad is het streven afgesproken dat deze crisisnoodopvang onder regie van de Veiligheidsregio’s op 1 april 2023 is afgebouwd.

Samenleving

Bij dit besluit is meegenomen dat dat de opvang van vluchtelingen in Sliedrecht goed verloopt. Dat is vooral ook te danken aan de gastvrijheid van onze inwoners, de bijdrage van vele vrijwilligers en de inzet van onze medewerkers.