Verlenging crisisnoodopvang

Burgemeester de Vries heeft eerder aangegeven dat de crisisnoodopvang in het Gemeentekantoor wordt verlengd tot uiterlijk 1 januari 2024. Helaas neemt het tekort aan opvangplekken voor asielzoekers de laatste maanden weer toe.

Het kabinet heeft daarom recent alle gemeenten gevraagd extra opvangplekken beschikbaar te stellen. In onze Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid proberen wij daarin gezamenlijk onze verantwoordelijkheid te nemen. Het realiseren van reguliere opvangplekken in een AZC kan daar niet op korte termijn verlichting in brengen. Daarom is het belangrijk dat de bestaande (crisis)noodopvangplekken zoveel mogelijk in gebruik blijven.
Omdat de huidige crisisnoodopvang de verbouwing van het gemeentekantoor niet in de weg staat, heeft burgemeester De Vries met steun van de wethouders, besloten de crisisnoodopvang in het Gemeentekantoor opnieuw te verlengen.

We weten op dit moment niet hoe lang deze crisisnoodopvang nodig is. De einddatum zal vooral afhankelijk zijn van de noodzaak van crisisnoodopvangplekken. Wij hopen dat die termijn zo kort mogelijk zal zijn, omdat een crisisnoodopvang voor niemand optimaal is. Toch is het college blij dat wij ook zo onze verantwoordelijkheid voor deze opvangcrisis kunnen nemen en niemand in de kou laten staan.
Daarbij heeft het college overwogen, dat de crisisnoodopvang in het Gemeentekantoor in samenwerking met onze Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid tot ieders tevredenheid wordt uitgevoerd, er zich na de wapenvondst geen noemenswaardige incidenten hebben voorgedaan en dat het college blij is met de betrokkenheid van onze samenleving.