Afvalstoffenheffing

Ieder jaar betaalt u afvalstoffenheffing. Zo betaalt u mee aan de kosten voor het ophalen en verwerken van uw huisvuil. U ontvangt meestal eind februari een aanslag via de post of via mijn.overheid.nl. U kunt uw aanslag ook online bekijken in de Digitale Belastingbalie. DigiD nodig

DigiD-logoAanslag bekijken  

Vragen? Bel 14 0184 (maandag tot en met vrijdag: 08.30 - 17.00 uur)

Kosten

De tarieven voor afvalstoffenheffing 2024:

  • u woont alleen: € 260,16
  • u woont met meerdere mensen: € 365,04
Wat u moet weten
  • gedurende het jaar kan uw situatie veranderen. Bijvoorbeeld door een verhuizing. Als u in de loop van het jaar verhuist, krijgt u een nieuwe aanslag op uw nieuwe adres. Ieder jaar wordt op 1 januari beoordeeld hoeveel personen er op uw adres wonen. Op basis daarvan ontvangt u uw aanslag gemeentelijke belastingen
  • verhuist u naar een andere gemeente, dan betaalt u afvalstoffenheffing aan de gemeente Sliedrecht tot en met de maand waarin u verhuist. U krijgt het teveel betaalde geld terug
  • bedrijven en winkels betalen geen afvalstoffenheffing. Zij sluiten zelf een contract met een afvalinzamelingsbedrijf. Bedrijven die dat niet doen, betalen reinigingsrecht aan de gemeente
Betalen, kwijtschelding en bezwaar