Gemeentelijke belastingen

 • Aanslag gemeentelijke belastingen / WOZ-beschikking

  U krijgt de aanslag via mijn.overheid.nl of de post. Uw aanslag en belastinggegevens kunt u met DigiD online bekijken in de Digitale Belastingbalie.

 • Gemeentelijke belastingen betalen

  Belastingaanslag betalen, automatische incasso aanvragen of stopzetten, bankrekeningnummer (IBAN) wijzigen, aanmaning en dwangbevel als u niet betaalt.

 • Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

  Aanvragen kwijtschelding als u een laag inkomen en weinig vermogen heeft. Kwijtschelding vraagt u met DigiD online aan bij de Digitale Belastingbalie.

 • Bezwaar tegen WOZ-waarde of opgelegde belasting

  Bezwaar maken als u het niet eens bent met de hoogte van de WOZ-waarde of u vindt dat u ten onrechte een bepaalde belasting is opgelegd.

 • Afvalstoffenheffing

  U krijgt de aanslag via mijn.overheid.nl of de post. Uw aanslag en belastinggegevens kunt u met DigiD online bekijken in de Digitale Belastingbalie.

 • Onroerendezaakbelasting en WOZ-waarde

  Bekijk het taxatieverslag van de berekende waarde van uw woning in de digitale Belastingbalie. U heeft daarvoor DigiD nodig.

 • Rioolheffing

  U ontvangt meestal eind februari een aanslag via mijn.overheid.nl of via de post. U kunt uw aanslag ook online bekijken in de Digitale Belastingbalie.

 • Precariobelasting

  U betaalt precariobelasting als u iets boven, op of in gemeentegrond plaatst. Precariobelasting betaalt u achteraf, na het verstrijken van het belastingjaar.

 • Hondenbelasting

  Uw hond aanmelden of afmelden voor de gemeentebelasting

 • Reclamebelasting

  Belasting voor ondernemers in de winkelgebieden Burgemeester Winklerplein, Kerkbuurt en Woonboulevard Sliedrecht

 • Reinigingsrecht voor bedrijven

  Jaarlijkse heffing voor bedrijven die hun afval door de gemeente laten ophalen