Reinigingsrecht voor bedrijven

Bedrijven sluiten voor het ophalen en verwerken van hun afval zelf een contract met een erkend afvalinzamelingsbedrijf. Is dit in uw situatie niet mogelijk, dan kunt u gebruik maken van de afvalinzameling van de gemeente. U betaalt dan reinigingsrecht. Deze heffing vindt u op uw aanslag gemeentelijke belastingen. 

U ontvangt de aanslag meestal eind februari via de post of e-mail. Soms krijgt u de aanslag later, dit komt doordat nog niet alle informatie beschikbaar is.

Vragen? Bel 14 0184 (maandag tot en met vrijdag: 08.30 - 17.00 uur)

Kosten

Hoeveel u per jaar betaalt hangt af van hoeveel afval u laat ophalen en hoe vaak.

Tarieven 2022

Alle bedragen zijn inclusief BTW.

1 keer per week:

 • container van 240 liter: € 476,26
 • container van 500 tot 660 liter: € 1.069,83
 • container van 1.000 tot 1.100 liter: € 2.117,02
 • container van 1.300 liter: € 2.728,02
 • container van 1.600 liter: € 3.327,11
 • container van 240 liter voor papier en karton: € 364,45

2 keer per week:

 • container van 240 liter: € 905,18
 • container van 500 tot 660 liter: € 2.032,95
 • container van 1.000 tot 1.100 liter: € 4.022,48
 • container van 1.300 liter: € 5.183,06
 • container van 1.600 liter: € 6.321,72

3 keer per week:

 • container van 240 liter: € 1.334,82
 • container van 500 tot 660 liter: € 2.998,23
 • container van 1.000 tot 1.100 liter: € 5.933,60
 • container van 1.300 liter: € 7.644,63
 • container van 1.600 liter: € 9.323,73
Betalen en bezwaar maken
 • uw gemeentelijke belastingen betalen kan in 10 keer via automatische incasso. Het bedrag zelf overmaken kan ook
 • u kunt geen kwijtschelding aanvragen voor reinigingsrecht

Bezwaar

U kunt bezwaar maken binnen 6 weken na dagtekening. Deze datum vindt u op de aanslag. Hiervoor gebruikt het bezwaarformulier gemeentelijke belastingen. U stuurt het naar:

Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden
Postbus 619
3300 AP Dordrecht