Herinrichting Achterom

De gemeente Sliedrecht gaat de fietsverbinding tussen station Sliedrecht en het dorpscentrum aantrekkelijker en beter zichtbaar maken. De verbeterde fietsverbinding sluit gelijk aan op de regionale fietsroute.

  • Fase 1: Aanleg van een aantrekkelijk en beter zichtbaar voet- en fietspad aan de Stationsweg-noord en Goeman Borgesiusweg-west. Deze werkzaamheden zijn in september 2021 afgerond. 
  • Fase 2: Aanleg van een fietsstraat die begint bij de A15 tot aan de Thorbeckelaan/begraafplaats (ook wel Achterom genoemd). De aansluiting over het parkeerterrein van de begraafplaats naar de Thorbeckelaan wordt gelijk verbeterd. Deze werkzaamheden vinden plaatsn van 28 augustus tot en met 15 november 2023.

Fase 2: Herinrichting Achterom

De fietsstraat Achterom en voorplein begraafplaats wordt heringericht. In 2022 zijn er diverse bewonersavonden geweest met de plannen voor de inrichting van het groen op en langs de begraafplaats.Gelijk is het concept definitief ontwerp van de inrichting van het Achterom getoond. Naar aanleiding van deze avonden zijn de vele opmerkingen verzameld en is het ontwerp hierop aangepast. In het 4e kwartaal van 2022 is gestart met het opstellen van het bestek en bestektekeningen voor de realisatie. Eind juni 2023 is aannemer J De Jager Sliedecht B.V. gekozen als uitvoerend aannemer. 

Open hier het uitvoeringsontwerp

Op woensdag 23 augustus van 19.00 tot 20.30 uur organiseerde aannemer J De Jager Sliedrecht B.V. en de gemeente Sliedrecht bij Uitvaartcentrum De Drechtstreek & Timmers in Sliedrecht een inloopavond. Op deze avond werd het definitieve ontwerp van de herinrichting gepresenteerd. Aannemer J De Jager Sliedrecht B.V. gaf samen met omgevingsmanager Sanne en de gemeente uitleg over de werkzaamheden, fasering en planning. Kon u niet aanwezig zijn? Achteraf kunt u alle informatie teruglezen in de speciale BouwApp. Bewoners hebben persoonlijk via post de uitnodiging voor de inloopavond met meer informatie ontvangen.  
 

Werkzaamheden

Binnen dit project voeren we diverse werkzaamheden uit:

  • Het transformeren van de Achterom tot een fietsstraat, waarbij auto’s te gast zijn;
  • De aansluiting van de fietsroute over het parkeerterrein van de begraafplaats naar de Thorbeckelaan
  • verbeteren;
  • Het herinrichten van het voorplein van de begraafplaats;
  • Het vernieuwen van leidingen;
  • Aanpakken van de groenvoorzieningen;
  • Het aanbrengen van straatmeubilair, bebording en openbare verlichting.

Open hier de projectfolder met de uitgebreide planning.

Periode

Start uitvoering: 28 augustus 2023
Gereed: 15 november 2023  

Locatie

Projectlocatie fietspad Achterom

Betrokken partijen

Voorbereiding: Ingenieursbureau Unihorn
Uitvoering: J. de Jager Sliedrecht B.V. 

QR-code BouwAppBlijf op de hoogte 

Voor actuele informatie over het project adviseren wij u gebruik te maken van de BouwApp. De BouwApp is te downloaden in de Apple- en/of Google Play store. U kunt in de app zoeken op het project ‘Fietsstraat Achterom'. Of scan de QR-code op deze pagina. Via De BouwApp blijft u ook gedurende het project up-to-date en bent u direct in contact met de omgevingsmanager.

Contact

Heeft u vragen over dit project? Neem dan contact op met omgevingsmanager Sanne van der Vorm. Zij is het eerste aanspreekpunt voor alle vragen en/of opmerkingen. De snelste en makkelijkste manier om haar contact op te nemen is via De BouwApp. Telefonisch is zij bereikbaar via 085-4011075.

Heeft u vragen aan de gemeente of over andere projecten? Neem contact op met projecten@sliedrecht.nl.