Herinrichting Achterom

De gemeente Sliedrecht gaat de fietsverbinding tussen station Sliedrecht en het dorpscentrum aantrekkelijker en beter zichtbaar maken. De verbeterde fietsverbinding sluit gelijk aan op de regionale fietsroute.

Werkzaamheden

De werkzaamheden worden in twee fases uitgevoerd:

  • Fase 1 (Herinrichting fietspad Stationsweg-noord en Goeman Borgesiusweg-west) is september 2021 afgerond. 
  • Fase 2 is de aanleg van een fietsstraat die begint bij de A15 tot aan de Thorbeckelaan/begraafplaats (ook wel Achterom genoemd). De aansluiting over het parkeerterrein van de begraafplaats naar de Thorbeckelaan wordt gelijk verbeterd. Fase 2 (Herinrichting Achterom) staat gepland voor begin 2023.

Ontwerp

Op woensdag 19 april 2022 is er in het uitvaartcentrum De Drechtstreek & Timmers in Sliedrecht een gecombineerde bewonersavond geweest met de plannen voor de inrichting van het groen op en langs de begraafplaats en waarbij het concept definitief ontwerp van de inrichting van het Achterom is getoond. Naar aanleiding van deze avond en de dagen daarna zijn de laatste opmerkingen verzameld en worden op dit moment verwerkt in het ontwerp.
Daarna is het definitieve ontwerp gereed en worden de voorbereidingen voor de uitvoering opgestart. Momenteel zijn wij bezig met het opstellen van het bestek waarna de aanbesteding zal volgen.

Download hier het definitieve ontwerp

Planning

Start uitvoering naar verwachting voorjaar 2023. 

Betrokken partijen

Voorbereiding: Ingenieursbureau Unihorn
Uitvoering: aannemer nog niet bekend 

Contact

Heeft u vragen over dit project of andere projecten? Neem contact op met projecten@sliedrecht.nl.