Vaststelling water- en rioleringsprogramma

In Sliedrecht hebben we een uitgebreid rioolstelsel dat bestaat uit 160 km vrijvervalriolering, 24 km pers- en drukleiding, 110 grote en kleine gemalen, bijna 10.000 straat- en trottoirkolken en 44,5 km watergang. Hoe gaan we als gemeente om met onze wettelijke zorgplichten voor het stedelijk watersysteem? Deze vragen worden beantwoord in het Water- en rioleringsprogramma (Wrp) 2024-2028.

Ton Spek: "Met dit programma zetten we een belangrijke stap naar de toekomst. We zetten in op een planmatige aanpak voor het beheer en onderhoud van ons stedelijk watersysteem, zodat we nu en in de toekomst water- en klimaat robuuste keuzes kunnen maken." 

Water robuust systeem

In het nieuwe programma wordt omschreven hoe wij met onze wettelijke zorgplichten voor stedelijk afvalwater, afvloeiend hemelwater en grondwater omgaan. Stedelijk afvalwater (vuil water) zamelen we in en transporteren we naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). Hemelwater verwerken we daar waar dat kan zo veel mogelijk in de openbare ruimte, zodat onze leefomgeving beter bestand is tegen een veranderend klimaat met meer hevige neerslag en langere periodes van droogte.

Onderzoek, onderhoud en vervanging

De komende jaren doen we diverse onderzoeken en voeren we onderhoud uit aan het stelsel. Slechte delen van de riolering worden vervangen of gerenoveerd, onder andere de riolering in de Vogelbuurt, Nijverwaard-West en Professorenbuurt-Oost. Het uitgangspunt is: daar waar we aan de slag gaan, richten we de omgeving klimaatadaptief in, bijvoorbeeld door hemelwater af te koppelen en lokaal te verwerken.

U kunt hier het water- en rioleringsprogramma bekijken.