Riool

De gemeente Sliedrecht onderhoudt de riolering op openbaar terrein. U bent verantwoordelijk voor het deel van de riolering op uw eigen terrein. Dat geldt dus ook bij verstopping van het riool of andere klachten.

Rioolonderhoud

Heeft u een klacht over stank of rioolverstopping in de openbare ruimte? Of is de weg verzakt door een lek in het riool? Meld dit dan via Fixi.

Schakelt u de gemeente in omdat er een verstopping zit in de huisaansluiting op het hoofdriool? Dan moet u aantonen waar die verstopping zit. De kosten voor het opsporen van de verstopping komen altijd voor uw rekening. Blijkt dat een verstopping niet in het gemeentelijk deel van de riolering zit? Dan moet u als eigenaar de verstopping verhelpen. U betaalt ook de kosten. Zit de verstopping wel in het gemeentelijk deel maar komt dit door onzorgvuldig gebruik van het riool? Bijvoorbeeld door kattenbakkorrels, doekjes of vet? Dan moet u de kosten voor het ontstoppen betalen.
Let op: geef nooit een ander dan de gemeente opdracht om de riolering in de openbare ruimte te ontstoppen!

Rioolaansluiting

Heeft uw woning of bedrijf een aansluiting nodig op het hoofdriool? Dan kunt dit aanvragen bij de gemeente Sliedrecht. Stuur uw verzoek naar gemeente Sliedrecht, team Beheer en Onderhoud, Postbus 16, 3360 AA Sliedrecht. Stuur een duidelijk tekening van de leidingen op uw terrein mee. Wordt in uw wijk het schone regenwater apart opgevangen van het vuile rioolwater? Dan krijgt uw pand twee aansluitingen. De kosten voor een rioolaansluiting verschillen per situatie.

Kijk voor meer informatie over het gebruik van het riool ook eens op www.nietinhetriool.nl.