Nieuwsberichten

  • Water- en Rioleringsprogramma ter inzage

    17 april 2024

    In Sliedrecht hebben we een uitgebreid rioolstelsel dat bestaat uit 160 km vrijvervalriolering, 24 km pers- en drukleiding, 110 grote en kleine gemalen, bijna 10.000 straat- en trottoirkolken en 44,5 km watergang. Hoe gaan we als gemeente om met onze wettelijke zorgplichten voor het stedelijk watersysteem? Deze vragen worden beantwoord in het Water- en rioleringsprogramma (Wrp) 2024-2028. Dit ontwerp programma ligt tot 30 mei 2024 ter inzage.