Grafbedekking

Voor het plaatsen van een monument of gedenkteken op een particulier- of algemeen graf is altijd een vergunning nodig. Rechthebbenden en/of belanghebbenden zijn de personen die een aanvraag mogen indienen. Lees op deze pagina hier meer over.

Voorwaarden

Een gedenkteken moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo hanteren wij bepaalde maximale afmetingen en moet een gedenkteken voldoen aan bepaalde voorschriften, denk aan materiaalkeuze en bevestigingsopties.

De voorwaarden waaraan een gedenkteken moet voldoen vindt u op het aanvraagformulier grafbedekking. Dit formulier vindt u op deze site.

Vergunning

Een vergunning wordt meestal door de steenhouwer, waar u het monument laat maken, voor u aangevraagd, maar u kunt ook zelf bij ons een vergunningsaanvraag indienen. Bij een vergunningsaanvraag dient altijd een werktekening gevoegd te worden, zodat wij kunnen beoordelen of het monument voldoet aan alle eisen.

Er zijn eenmalig kosten verbonden aan het aanvragen van een vergunning.

Afmetingen

Omdat een algemeen graf gedeeld wordt met nabestaanden van de andere overledenen die in hetzelfde graf zijn begraven, zijn de maximale afmetingen voor deze monumenten kleiner dan voor particuliere graven.

  • Monumenten op een algemeen graf mogen niet groter zijn dan 40 cm breed, 60 cm lang of 60 cm hoog.
  • Monumenten op een particulier graf mogen niet groter zijn dan 70 cm breed, 150 cm lang en/of 100 cm hoog.

De ruimte buiten deze afmetingen is werkruimte voor de buitendienstmedewerkers. Er mag niets naast, voor of achter een monument geplaatst worden, ook dit is werkruimte voor onze medewerkers. Mocht hier wel wat door nabestaanden worden geplaatst, zal dit door ons worden verwijderd.