Subsidies

De gemeente Sliedrecht vindt het belangrijk dat er voor iedereen voldoende activiteiten in de buurt zijn. En dat ieder kind moet kunnen sporten. Daarom zijn er subsidies en andere financiële hulp.

 • Activiteitensubsidie buurtinitiatieven

  De gemeente Sliedrecht vindt het belangrijk dat er voor iedereen voldoende activiteiten zijn in de buurt. Daarom is er voor inwoners een activiteitensubsidie voor buurtinitiatieven.

 • Activiteitensubsidie sport

  Sportverenigingen zijn belangrijk voor goed en veilig sporten in Sliedrecht. Sportverenigingen kunnen daarom voor sportactiviteiten subsidie aanvragen bij de gemeente.

 • Vaststelling subsidie

  Krijgt u meer dan € 5.000 subsidie? Dan moet u na afloop een verzoek doen tot vaststelling. Dit moet binnen 13 weken na de activiteiten.

 • Subsidie culturele initiatieven

  Heeft u een leuk idee voor een cultureel initiatief? Dan kunt u een aanvraag doen voor subsidie bij Stichting Sliedrecht en Cultuur.

 • Structurele prestatiesubsidie

  In Sliedrecht werken verschillende professionele organisaties, instellingen en scholen op het gebied van welzijn. Zij kunnen een structurele subsidie krijgen. Hierbij maken we afspraken over de prestaties die de organisaties leveren. We sturen hierbij op maatschappelijke effecten op de lange termijn. Met rapporten en gesprekken houden we de prestaties in de gaten.

 • Regeling Diplomazwemmen

  Sliedrecht is een gemeente met veel water en ligt aan rivier de Merwede. Water kan gevaarlijk zijn en daarom vindt de gemeente het belangrijk dat elk kind kan zwemmen. Wij hebben daarom met Stichting Leergeld Drechtsteden een speciale regeling Diplomazwemmen gemaakt.