Verzoek samenwerking met Hardinxveld-Giessendam voor asielopvang

De gemeente Hardinxveld-Giessendam wil graag samenwerken met de gemeente Sliedrecht bij de opvang van asielzoekers. De gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam heeft zich hierover uitgesproken tijdens een raadsvergadering op 30 mei jl. Naar aanleiding van een persbericht dat gemeente Hardinxveld-Giessendam vorige week naar buiten heeft gebracht heeft wethouder Spek vorige week tijdens de gemeenteraadsvergadering medegedeeld dat onze buurgemeente een verzoek voor samenwerking zal indienen.

Het gaat om een verzoek om de 110 opvangplekken waartoe Hardinxveld-Giessendam verplicht is, onder te brengen in het azc in Sliedrecht. Beide gemeentes gaan binnenkort met elkaar in gesprek. Ook worden gemeentes in de regio betrokken. De gemeente Sliedrecht heeft op dit moment dus nog geen besluit genomen over het verzoek van Hardinxveld-Giessendam. Als de uitkomsten van de gesprekken bekend zijn, zullen deze gedeeld en besproken worden met de gemeenteraad.

Waarom

De gemeente Sliedrecht wil haar verantwoordelijkheid nemen voor de opvang van asielzoekers. Als Sliedrecht leveren we op deze wijze een bijdrage aan de opvangcrisis in Nederland, een maatschappelijk vraagstuk wat vraagt om urgentie. Ook in de komende jaren zal het aantal vluchtelingen naar verwachting verder stijgen. De noodzaak om vluchtelingen op te vangen, is en blijft daarom onverminderd hoog. De realisatie van dit azc betekent dat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt en in overleg met het COA regie pakt in de ontwikkeling van de opvanglocatie. De visie van het gemeentebestuur is niet gewijzigd na de komst van de spreidingswet. Het eventueel intrekken van de wet (wat blijkt uit het Hoofdlijnenakkoord van het nieuwe kabinet) heeft op dit moment geen gevolgen.

Planning

De formele vergunningsaanvraag vanuit het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) om een asielopvang te realiseren, is onderweg. Als de vergunning verleend is, start naar verwachting na de zomer van dit jaar de voorbelasting van de locatie. Voorbelasting is nodig om bebouwing in de polder mogelijk te maken. De voorbelasting duurt zo’n 9 maanden. Daarna begint de bouw van het azc. Opening van de locatie staat nu gepland aan het eind van 2025.