Nieuwsberichten

Lees hier alle nieuwsberichten over de opvanglocatie asielzoekers

 • Informatiemarkt opvanglocatie asielzoekers Sliedrecht op 26 februari

  07 februari 2024

  De gemeente Sliedrecht organiseert samen met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en diverse maatschappelijke partners een informatiemarkt voor de te realiseren asielopvang in Sliedrecht-Noord in de kom Kweldamweg-Zwijnskade. De markt wordt gehouden in partycentrum De Lockhorst in Sliedrecht.

 • Locatie asielzoekerscentrum Sliedrecht definitief

  10 januari 2024

  De gemeente Sliedrecht heeft definitief een locatie voor de opvang van asielzoekers gevonden. Het asielzoekerscentrum (azc) wordt ontwikkeld tussen de Zwijnskade, Kweldamweg en de Betuwelijn. Deze locatie is bepaald na intensief overleg met het Centraal Opvangorgaan Asielzoekers (COA). Op deze locatie vangt het COA op termijn maximaal 250 asielzoekers op, die hier tijdelijk zullen verblijven. Enkele van de betrokken partijen hebben de gemeente Sliedrecht gevraagd om de informatie hierover te delen na het kerstreces om ook de eigen communicatie te kunnen organiseren.

 • Keuze opvanglocatie asielzoekers Sliedrecht vraagt nog nader onderzoek en overleg

  27 september 2023

  Het kabinet heeft onlangs opnieuw aandacht gevraagd aan gemeenten om asielzoekers op te vangen. De gemeente Sliedrecht ziet de grote urgentie voor de asielzoekersopvang en heeft daarom al eerder besloten mee te willen werken aan het realiseren aan een opvanglocatie. De locatie Kweldamweg-Zwijnskade lijkt een geschikte opvanglocatie voor asielzoekers. Of dit de daadwerkelijke locatie wordt, is afhankelijk van nader onderzoek en gesprekken met buurgemeenten. Daarvoor blijft de gemeente Sliedrecht actief in gesprek.