Nieuwsberichten

Lees hier alle nieuwsberichten over de opvanglocatie asielzoekers

 • Sliedrechts azc eind 2025 open

  02 juli 2024

  Op maandagavond 27 mei is de gemeenteraad van Sliedrecht bijgepraat over de asielopvang die in de gemeente komt. Dit gebeurde tijdens een openbare raadsvergadering. De opvanglocatie zal naar verwachting eind 2025 open zijn en komt op de locatie Kweldamweg-Zwijnskade. Op deze locatie zullen 250 asielzoekers opgevangen worden.

 • Verzoek samenwerking met Hardinxveld-Giessendam voor asielopvang

  26 juni 2024

  De gemeente Hardinxveld-Giessendam wil graag samenwerken met de gemeente Sliedrecht bij de opvang van asielzoekers. De gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam heeft zich hierover uitgesproken tijdens een raadsvergadering op 30 mei jl. Naar aanleiding van een persbericht dat gemeente Hardinxveld-Giessendam vorige week naar buiten heeft gebracht heeft wethouder Spek vorige week tijdens de gemeenteraadsvergadering medegedeeld dat onze buurgemeente een verzoek voor samenwerking zal indienen.

 • Statement gemeente Sliedrecht n.a.v. verzoek samenwerking met Hardinxveld-Giessendam inzake asielopvang

  19 juni 2024

  Statement gemeente Sliedrecht:

 • Terugblik op informatiemarkt asielopvang gemeente Sliedrecht

  06 maart 2024

  Op maandagavond 26 februari 2024 was er een informatiemarkt in partycentrum De Lockhorst. Belangstellenden werden geïnformeerd over het te bouwen azc voor 250 asielzoekers in de kom Kweldamweg-Zwijnskade. Naast collegeleden en diverse medewerkers van de gemeente waren ook het COA, de politie en Het Bonkelaarhuis aanwezig. De avond verliep in een goede sfeer. Diverse inwoners deelden hun ideeën om de bewoners van het azc een fijne tijd in Sliedrecht te geven. Ook kwamen zorgen op tafel als het gaat om veiligheid. Ook meldden diverse inwoners zich aan voor de klankbordgroep.

 • Informatiemarkt opvanglocatie asielzoekers Sliedrecht op 26 februari

  07 februari 2024

  De gemeente Sliedrecht organiseert samen met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en diverse maatschappelijke partners een informatiemarkt voor de te realiseren asielopvang in Sliedrecht-Noord in de kom Kweldamweg-Zwijnskade. De markt wordt gehouden in partycentrum De Lockhorst in Sliedrecht.

 • Locatie asielzoekerscentrum Sliedrecht definitief

  10 januari 2024

  De gemeente Sliedrecht heeft definitief een locatie voor de opvang van asielzoekers gevonden. Het asielzoekerscentrum (azc) wordt ontwikkeld tussen de Zwijnskade, Kweldamweg en de Betuwelijn. Deze locatie is bepaald na intensief overleg met het Centraal Opvangorgaan Asielzoekers (COA). Op deze locatie vangt het COA op termijn maximaal 250 asielzoekers op, die hier tijdelijk zullen verblijven. Enkele van de betrokken partijen hebben de gemeente Sliedrecht gevraagd om de informatie hierover te delen na het kerstreces om ook de eigen communicatie te kunnen organiseren.

 • Keuze opvanglocatie asielzoekers Sliedrecht vraagt nog nader onderzoek en overleg

  27 september 2023

  Het kabinet heeft onlangs opnieuw aandacht gevraagd aan gemeenten om asielzoekers op te vangen. De gemeente Sliedrecht ziet de grote urgentie voor de asielzoekersopvang en heeft daarom al eerder besloten mee te willen werken aan het realiseren aan een opvanglocatie. De locatie Kweldamweg-Zwijnskade lijkt een geschikte opvanglocatie voor asielzoekers. Of dit de daadwerkelijke locatie wordt, is afhankelijk van nader onderzoek en gesprekken met buurgemeenten. Daarvoor blijft de gemeente Sliedrecht actief in gesprek.

 • Sliedrechts azc eind 2025 open

  13 juni 2024

  Maandagavond 27 mei jl. is de gemeenteraad van Sliedrecht bijgepraat over de asielopvang die in de gemeente komt. Dit gebeurde tijdens een openbare raadsvergadering. De opvanglocatie zal naar verwachting eind 2025 open zijn en komt op de locatie Kweldamweg-Zwijnskade. Op deze locatie zullen 250 asielzoekers opgevangen worden.