Resultaten online enquête Mobiliteit bekend

De gemeente Sliedrecht werkt aan een nieuw Verkeers- en Mobiliteitsplan. In oktober 2023 konden inwoners reageren op de online enquête Mobiliteit in Sliedrecht. De resultaten van de online enquête Mobiliteit zijn inmiddels bekend en worden gebruikt voor het op te stellen Verkeers- en Mobiliteitsplan Sliedrecht 2035.

De resultaten geven een beeld van het aantal deelnemers, de resultaten op thema en de mate van belangrijkheid die de deelnemers daaraan toekennen. Daarnaast is er een overzicht te zien van de meest genoemde situaties die deelnemers goed vinden, of waarvan men juist vindt dat die beter zouden kunnen. Op onze website kunt u een samenvatting van de enquêteresultaten inzien.

Mobiliteit enquête

De online enquête Mobiliteit bevatten vragen over verkeer en mobiliteit in Sliedrecht. Hoe waardeert u de huidige voorzieningen voor fiets, openbaar vervoer en auto? Hoe wilt u zich in de toekomst binnen Sliedrecht verplaatsen? Welke behoeften heeft u ten aanzien van de bereikbaarheid van Sliedrecht? Mede op basis van uw mening maken we beleid over verkeer en vervoer in de gemeente Sliedrecht. Inwoners konden de enquête tot en met 29 oktober van afgelopen jaar invullen. Deelname was anoniem.

Alle informatie die is gegeven, wordt gebruikt voor het op te stellen zogenoemde Verkeers- en Mobiliteitsplan Sliedrecht 2035, waar momenteel aan wordt gewerkt.