Wat doet de gemeente?

Er zijn verschillende instanties betrokken bij het dossier. Zo zorgt de rijksoverheid voor wet- en regelgeving, zorgt de provincie voor de vergunningverlening, ziet de omgevingsdienst toe op het verplaatsen van grond, adviseert de GGD over gezondheid, enzovoorts.

Als gemeente hebben we ook een rol. Zo heeft de gemeente Sliedrecht (samen met de drie andere gemeenten) in 2018 de bedrijven aansprakelijk gesteld. Ook geven wij als gemeente opdracht aan verschillende partijen voor het uitvoeren van onderzoeken zoals het moestuinonderzoek. Daarnaast zetten wij ons als belanghebbende in bij de vergunningverlening door de provincie aan Chemours. Dat doen wij bijvoorbeeld door het indienen van zienswijzen, zodat zo scherp als mogelijk vergund kan worden.

Aansprakelijkheid

De vier gemeenten hebben de chemiebedrijven Chemours, DuPont en Corteva aansprakelijk gesteld voor de schade die zij hebben geleden, lijden en mogelijk in de toekomst zullen lijden als gevolg van de uitstoot van PFOA en GenX. De bedrijven wezen de aansprakelijkheid af en daarom zijn de vier gemeenten een dagvaardingsprocedure gestart.

Voorlopige uitspraak rechter

Dupont/Chemours is verantwoordelijk voor de vervuiling die zij hebben veroorzaakt door de uitstoot van PFOA en GenX. Dat heeft de rechter vandaag in het tussenvonnis bekrachtigd. Ook oordeelt de rechter dat de bedrijven onrechtmatig hebben gehandeld in de periode 1984-1998. De gemeenten Dordrecht, Molenlanden, Papendrecht en Sliedrecht voelen zich gesteund.

Dit tussenvonnis is niet alleen belangrijk voor ons als vier gemeenten. Deze uitspraak vormt een fundament voor anderen die schade hebben geleden door de uitstoot van DuPont/Chemours. Dit opent ook voor hen de mogelijkheid schade te claimen. De vier gemeenten vinden het essentieel dat zij als lokale overheden deze basis kunnen leggen voor onze inwoners, bedrijven en andere organisaties en instanties.

Dit is voor de gemeenten stap 1. Zij gaan nu de schade verder concreet becijferen. Met dit tussenvonnis kunnen de gemeenten deze stap nu al gaan voorbereiden en ligt de weg voor een eventuele schadestellingsprocedure open. De rechtbank vraagt in het tussenvonnis over de periode 1998 tot 2012 om nadere informatie aan de partijen. Dit geldt ook voor de uitstoot van GenX vanaf 2012 tot heden.

Uiteindelijk draait het ook om het opruimen van de vervuiling van de omgeving. Met deze uitspraak wordt duidelijk dat ook de rechter vindt dat de vervuiler verantwoordelijk is. De vier gemeenten roepen DuPont/Chemours opnieuw en krachtiger dan ooit op die verantwoordelijkheid te nemen. En ook te stoppen met de uitstoot van PFAS. De gemeenten waarderen de eerste reactie van de bedrijven. De gemeenten blijven strijden voor nul uit de pijp en een verbod op het gebruik van PFAS wereldwijd. Daartoe hebben de gemeenten nu onder ander op het Europees verbod een zienswijze ingediend. De vier gemeenten ervaren het als steun dat de zorgen over de gevolgen van PFAS steeds breder worden gedeeld, nationaal en internationaal.