Starterslening

De gemeente Sliedrecht biedt starters op de koopmarkt de mogelijkheid om een starterslening aan te vragen. Een starterslening is een extra lening bovenop de normale lening om de aankoop van een eerste huis mogelijk te maken (de hypotheek). U kunt dus meer geld lenen voor de aankoop van de woning.

U kunt weer een aanvraag indienen voor een starterslening. De gemeenteraad heeft extra middelen beschikbaar gesteld.

Hoe vraag ik een starterslening aan?

Een starterslening kunt u aanvragen bij het Team Ruimtelijke Ontwikkeling en Beleid met het Aanvraagformulier starterslening (pdf, 138 kB). Het formulier kunt u downloaden of ophalen bij de receptie van het gemeentekantoor. Het is verstandig om ALTIJD eerst contact op te nemen met de gemeente over het beschikbare budget: Dick Passchier, 06-3025 1418.

Daarna stuurt u het ingevulde en ondertekende formulier naar het postadres van de gemeente. Een starterslening kunt u alleen aanvragen, wanneer u een (voorlopige) koopovereenkomst hebt gesloten onder voorbehoud van financiering.

Met het gemeentelijk aanvraagformulier moet u meesturen:

 • een kopie van de door koper en verkoper ondertekende koop-/aanneemovereenkomst
 • een kopie van uw geldig legitimatiebewijs

Wanneer kom ik in aanmerking voor een starterslening?

U komt in aanmerking voor een starterslening, wanneer:

 • U verblijfsgerechtigd en woonachtig bent in Sliedrecht.  
 • U op het moment van de aanvraag tenminste één jaar in Sliedrecht een huurwoning bewoont dan wel tenminste één jaar inwonend bent.
 • U maximaal 35 jaar bent op het moment van de aanvraag.
 • U nog niet eerder een woning in eigendom hebt gehad.
 • U de woning zelf gaat bewonen.
 • De aan te kopen bestaande of nieuwe woning zich in Sliedrecht bevindt.
 • De aankoopsom van de woning niet meer bedraagt dan maximaal het bedrag voor de Nationale Hypotheek Garantie. In 2024: € 435.000,--.
 • Voor de eerste hypotheek en de starterslening Nationale Hypotheek Garantie kan worden verstrekt.
 • Het budget toereikend is om de aanvraag te honoreren.
 • Let op! De kosten koper kunnen niet meer worden meegefinancierd in een eerste hypotheek en hypothecaire starterslening.

Tot welk bedrag kan ik een starterslening krijgen?

U kunt een starterslening krijgen tot maximaal 20% van de aankoopsom met een maximum van € 30.000,-

Hoe krijg ik de starterslening?

De gemeente beoordeelt of u voldoet aan de voorwaarden. Als dat het geval is ontvangt u een toekenningsbrief. In die brief staat hoe u de starterslening verder moet aanvragen bij het Stimuleringsfonds volkshuisvesting, het SVn.
Het SVn houdt u daarna verder op de hoogte.