Stedenband met Orăştie

De gemeente Sliedrecht heeft sinds 2001 een stedenband met de gemeente Orăştie in Roemenië. Een speciale band op basis van gelijkwaardigheid. Er vinden over en weer bezoeken plaats en we delen kennis en ervaringen.

De Stichting Stedenband Sliedrecht - Orăştie geeft de stedenband vorm en inhoud. Er zijn verschillende projecten, bijvoorbeeld voor hulp aan Roma-zigeuners. Ook zijn er uitwisselingen geweest tussen leerlingen van scholen in Sliedrecht en Orăştie. Op bestuurlijk niveau wisselen we informatie uit over bijvoorbeeld economische zaken, onderwijs en cultuur.