Waterveiligheid

Sliedrecht ligt aan de rivier Beneden Merwede. Als de waterstand in de rivier veel stijgt, kunnen sommige gebieden overstromen. Samen met het Waterschap Rivierenland houden we de veiligheid van inwoners scherp in de gaten.

 • Dijkversterking

  De dijk in Sliedrecht is onderdeel van de waterkering tussen Hardinxveld-Giessendam en Streefkerk. Het Waterschap Rivierenland toetst elke 12 jaar of de dijken nog voldoen aan de geldende veiligheidsnormen.

 • Hoogwater

  Rondom Sliedrecht liggen rivieren, waaronder de Beneden Merwede. Als de waterstanden in die rivieren veel stijgen, overstromen sommige gebieden. Woont of werkt u daar? Lees dan hier wat u moet doen!

 • Meldingen zwemwater

  Bekijk hier de meldingen over zwemwater.

 • Zwemmen in de haven? Levensgevaarlijk!

  Het is niet toegestaan om te zwemmen in vaargeulen en bij bruggen, sluizen en havens. Zwemmen is op veel plaatsen niet alleen gevaarlijk, maar ook verboden. Hetzelfde geldt voor springen van bruggen. Ook in de buurt van een Waterbussteiger of Waterbushalte is verboden. De Waterbus kan je zelfs overvaren.